Заболявания на сърдечно-съдовата система
Изключително задълбочен тест върху заболяванията на сърдечно-съдовата система. Има 84 въпроса с един или повече верни отговори, както и медицински казуси за решаване.

Качен на:  14 октомври 2011 от | Въпроси:  84 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Медицина | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
40% от 93 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 17 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРОЛИФЕРАТИВНИЯ СТАДИЙ НА РЕВМАТИЗМА ?

2

ТРОМБОТИЧНИТЕ ВЕГЕТАЦИИ САМО ПО ХЕМОДИНАМИЧНО ОБРЕМЕНЕНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ НА КЛАПИТЕ СЕ НАМИРАТ ПРИ:

3

ПРИ СМЪРТ ОТ ИНФАРКТ НА МИОКАРДА КАТО ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ ИЗВЕЖДА:

4

ПОНЯТИЕТО „СOR HYPERTONICUM” ВКЛЮЧВА:

5

КОГА В ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБРАЗУВА Т.Н. КРЪГЪЛ ТРОМБ?

6

ПРИ АУТОПСИЯТА НА 42 ГОД. ЖЕНА С КЛИНИЧНО ДОКАЗАН РЕВМАТИЧЕН ПОРОК НА АОРТНАТА КЛАПА СЕ УСТАНОВЯВАТ РАЗЯЗВЕНИ ПОЛУЛУННИ ПЛАТНА НА АОРТАТА И СМЕСЕНИ ТРОМБЧЕТА ЗАЛОВЕНИ ЗА ТЯХ. СЛЕЗКАТА Е УВЕЛИЧЕНА С ОБШИРЕН ПРЕСЕН ИСХЕМИЧЕН ИНФАРКТ. В ДВАТА БЪБРЕКА СЪЩО СЕ ОТКРИВА ПО ЕДИН ИСХЕМИЧЕН ИНФАРКТ.

ПОСОЧЕТЕ НАЙ-ВЕРОЯТНАТА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА ДИАГНОЗА:

7

ОПЕРАТИВНАТА НАМЕСА Е ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ, АКО СЕ КАСАЕ ЗА:

8

АКО НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД ОПЕРАТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ СЕ РАЗВИЕ ТРОМБОЗА НА ЗАДКОЛЯННА ВЕНА И НАСТЪПИ ЛЕТАЛЕН ИЗХОД ПОРАДИ МАСИВНА БЕЛОДРОБНА ТРОМБЕМБОЛИЯ, ОСНОВНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ Е:

9

ПРИ СМЪРТ ОТ ИНФАРКТ НА МИОКАРДА КАТО ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ СЕ ИЗВЕЖДА:

10

АКО ПРИ ХРОНИЧНО СЪРДЕЧНО СТРАДАНИЕ (НАПР. АТЕРОСКЛЕРОТИЧНА МИОКАРДИОСКЛЕРОЗА) СЕ РАЗВИЕ И ДРУГО ЗАБОЛЯВАНЕ (НАПР. ФРАКТУРА НА ШИЙКАТА НА БЕДРЕНАТА КОСТ), А БОЛНИЯТ ПОЧИНЕ ОТ ДЕКОМПЕНСАЦИЯ, ОСНОВНО ЗАБОЛЯВАНЕ Е:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по обща нозология
входен тест по Медицина за Студенти от 3 курс
Тест по обща нозология. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
23
32
1
1 мин
11.10.2012
Още тестове по Медицина
Тест по обща нозология, за 3 курс
входен тест, 23 въпроса
Сродни търсения
атеросклероза на главния мозък кръвоносната система човека състои нервна система медицински колеж варна ове медицински сестри загора тестове за медицински сестри-Ст.Загора туберкулозата като заболяване медицински стандарт отделение нефрология байпасхирургия на венечните артерии кпд механична система Сърдечно-съдова система вътрешни болести миокардит инфаркт балин балинов казуси вертебрални артерии отговори овена сборник каменов аасенов свищов болест на бойлер психолингвистика казуси хигиенни правила и норми сърдечно съдова система сърдечно съдова система скелетна система медицински университет Плевен слънчева система психични заболявания полова система новрологични заболяване ендокринна система казуси по граждаско правни науки СЪРДЕЧНО НЕДОСТАТЪЧНО периодична система химичните Система на националните сметки