Тест по маркетингови изследвания
Това е тест по маркетингови изследвания. Даван е на предварителен изпит в Икономически Университет Варна. Въпросите са само с един верен отговор.

Качен на:  12 юли 2012 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Маркетинг | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
25% от 305 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Маркетинговите изследвания с фокус върху елементите на маркетинговия микс са характерни за следните етапи от процеса на маркетингово планиране:

2

Когато събраната информация не може да помогне за решаване на изследо- вателския проблем се допуска:

3

Изследователският въпрос “каква е взаимовръзката м/у разходите за реклама и степента на осведоменост за търговската марка?” предполага прилагането на:

4

Средноаритметичният резултат, получен при обработка на данни по скала на ликърт, съдържаща 8 твърдения е 10.85. резултатът е изчислен при стойности на позициите на скалата от –2 до +2. какво можете да кажете за измерваната нагласа?

5

За кой от долуизброените етапи на взимане на управленски решения са харак- терни предварителните изследвания?

6

Посочете изследователския подход, който е приложен в следната ситуация: фирма провежда проучване сред 1 500 потенциали потребители са да определи размера на целевия пазар.

7

Фирма Хипхоп продава голямо разнообразие от дребни продукти за бита: уплътнители, закачалки, дребни домакински принадлежности. Например: 20 броя самозалепващи закачалки струват между 4.95 и 10.95 лева в зависимост от вида им. Фирмата предлага своите продукти по време на търговски изложения в цялата страна. По време на тези изложения се раздават безплатни мостри от фирмените продукти, придружени с брошура и формуляр за поръчка. Всеки път, когато потребител, получил подобна брошура и формуляр, прави поръчка, той/тя получава 10% отстъпка от цената. Горепосочената информация описва:

8

________ са основани на теорията,че описанието на неясни обекти изисква интерпретация и тази интерпретация се прави на основата на собствен индивидуален опит, нагласи и ценности. (посочете пропуснатия израз)

9

трудността за квантифициране и последващо анализиране на информацията, получавана чрез качествени методи на изследване е свързана с една от следните специфични черти на маркетинговото изледване:

10

Осигуряването на информация, която да подпомогне мениджърите при взи- мането на по-ефективни решения определя съдържанието на:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по маркетингови изследвания
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тест по Маркетингови изследвания - избираема дисциплина в направление "Администрация и управление". Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
38
50
1
7 мин
19.07.2013
Още тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг, за 2 курс
изходен тест, 24 въпроса
Тест по маркетинг за 2-ри курс, за 2 курс
тематичен тест, 25 въпроса
Тест по международен маркетинг, за 2 курс
изходен тест, 22 въпроса
Сродни търсения
примерни тестове по маркетинг при бистра василева маркетингови изследвания премиум реклама онлайн маркетинг планиране прогнозиране тонкова маркетинг е реклама проф пехливанов маркетинг тест унсс при дуранкев изпит по маркетинг при г младенова маркетингови изследвания и маркетингова информационна система анастасова маркетингови изследвания желев маркетингови изследвания симеон желев маркетингови изследвания лекции бсу изпит по международен маркетинг каракашева маркетинг икономически университет варна увод реклама университет проф асен златаров бургас тест маркетинг великотърновски университет предварителен изпит пловдивски университет примерни тестове по маркетинг при димитрова теми държавен изпит нбу тестове по маркетингови изследвания тест по маркетингови изследвания технически университет габрово пик теми за държавен изпит маркетинг бсу тест по маркетинг при бистра василева маркетингови изследвания унсс планиране маркетингови изследвания в практиката нбу статистически изследвания къналиева симеон желев рекламни изследвания информационни технологи бази данни 0