Тест по макроикономика на тема: заетост и безработица
Заетост и безработица - тест по макроикономика. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  16 август 2012 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
35% от 118 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В резултат от мобилността на работната сила се проявява:

2

Посочете кой от посочените отговори не е верен. Факторите, определящи естественото равнище на безработица са :

3

Ефективната заетост се формира в зависимост от :

4

Определете действителния обем на съвкупното производство, ако естественото равнище на безработица е 6%, действителното й равнище е 9,5%, а коефициентът на Оукън е 3:

5

Според Закона на Оукън отклоняването с 1% на действителната безработица от естественото й равнище води до:

6

Според теорията на твърдите работни заплати:

7

Повишаване на лихвения процент, когато валутния курс се покачва е най-вероятно да предизвика повишаване на:

8

Какво изобразява отсечката W1A на дадената графика ?


9

В институционалното население се включват:

10

Равнището на безработицата в началото на годината е 13%. За една година работната сила се е увеличила с 10%, а безработните с 3%. Да се изчисли равнището на безработица в края на годината.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по макроикономика за 2-ри курс, УНСС - заетост и безработица
тематичен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по макроикономика, безработица и заетост - УНСС, икономика и бизнес, 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
104
1
1 мин
05.09.2014
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 2 курс
междинен тест, 43 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изходен тест, 45 въпроса
Сродни търсения