Тест по физика и астрономия за 8-ми клас
Тест по физика и астрономия за 8-ми клас. Обхваща въпроси от дял \"Механика\". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  05 февруари 2013 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 8 клас
Среден резултат:
40% от 686 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Космически апарат се движи равноускорително. Колко е ускорението на апарата, ако за 1 минута скоростта му нараства със 120 m/s?

2

Коя формула е грешно написана?

3

Кое от следните движения може да извършва тяло, на което НЕ действа сила?

4

Тяло е хвърлено вертикално нагоре. В най-високата точка от траекторията скоростта и ускорението на тялото са:

5

Дадено е едно тяло, което има маса m = 30 kg, f = 30 N и F = 90 N, то ускорението е:

6

Моторна лодка тръгва от покой и се движи равноускорително с ускорение 2 m/s2 . За колко секунди лодката ще измине 100 m път?

7

Най-малката птица в света е пчелното колибри. Нейната маса е само 1,8 g. Колко е кинетичната енергия на колибри, което лети със скорост 18 km/h?

8

Камък е хвърлен вертикално нагоре с начална кинетична енергия 50 J. Колко е приблизително масата на камъка, ако той достига максимална височина 5 m? Съпротивлението на въздуха се пренебрегва.

9

Коя двойка единица-величина си съвпадат?

10

Колко е хидростатичното налягане на дълбочина 2 m в течност с плътност 0,8 g/cm3? Земното ускорение е g = 9,8 m/s2.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест - "Европа - географско положение"
тематичен тест по География за Ученици от 8 клас
Тест по География. Европа - географско положение, граници и брегова линия.
(Много лесен)
10
1,896
2
18.11.2011
Тест по география за 8-ми клас на тема: Европа
тематичен тест по География за Ученици от 8 клас
Тематичен тест за проверка на знанията върху материала за континента Европа. Въпросите са с избираем отговор един, от които - верен.
(Лесен)
14
1,301
1
25.09.2012
Още тестове по Физика
Тест по физика за 8-ми клас, за 8 клас
любознателен тест, 15 въпроса
Тест по физика за 8-ми клас, за 8 клас
входен тест, 15 въпроса
Физика – 8-ми клас, входно ниво, за 8 клас
входен тест, 12 въпроса
Сродни търсения