Тест по основи на управлението на тема: Външна среда на организацията
Тест по основи на управлението върху темата за външната среда на организацията. Има въпроси с повече от един верен отговор.

Качен на:  10 април 2013 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Основи на управлението | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
62% от 184 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 10 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кои от посочените фактори не се отнасят към външната среда с косвено влияние върху организацията?

2

SWOT – анализът на външната среда на организацията я характеризира от гледна точка на нейните:

3

Коя от посочените по-долу организации работи в условията на по-сложна и динамична среда:

4

Кое от посочените твърдения не се отнася за сложността на външната среда:

5

Динамиката на външната среда се характеризира с:

6

В процеса на функционирането си, организацията се стреми да оцелее независимо от промените на външната среда:

7

Кои от посочените по-долу фактори не се отнасят към макросредата на организацията:

8

Лекотата, с която един алтернативен продукт може да промени търсенето на съществуващ продукт, е свързано с:

9

Вярно ли е твърдението, че ръководителите за да вземат адекватни решения, особено се интересуват от стабилността и сложността на външната среда:

10

Определете кои от посочените фактори не се явяват заплахи пред една организация:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Мотивация
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Дефинира се съдържанието и значението на мотивацията като функция на управлението, прави се връзка между мотивацията и видовете възнаграждения. Коментират се най-важните теории и модели за мотивацията. Тестът съдържа 24 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
23
49
1
4 мин
27.05.2015
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
(Лесен)
24
90
1
3 мин
12.11.2014
Тест по основи на управлението
изходен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест върху лекционен курс по дисциплината Основи на управлението, изучаваща се в икономическите университети в България. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
21
206
1
13.09.2013
Тест по Еволюция на управлението за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Цел на теста: да се познават основните гледни точки и позиции, от които изхожда всяка школа на управлението. Съдържа 24 въпроса, повечето от тях имат по няколко верни отговора.
(Лесен)
24
38
1
3 мин
14.10.2016
Същност на управлението и организацията
изходен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест върху управлението, което като дейност се реализира в организацията. Съдържа 24 затворени въпроса, които изискват един или повече верни отговора.
(Лесен)
24
76
1
4 мин
12.01.2015
Още тестове по Основи на управлението
Тест по основи на управлението, за 1 курс
изпитен тест, 11 въпроса
Тест по основи на управлението, за 1 курс
изходен тест, 21 въпроса
Сродни търсения
основи управлението МВБУ основи здравния основи на управлението основи управлнието теория управлението основи дистрибуцията основи управлението основи управлението гинка милчева основи пищови управлението професор лъчезар андреев основи икономическата теория основи управлението харизанова основи уравлението основи унсс основи социалната работа ове основи финансовия контол основи на управлението тест основи разузнаването ове основи ъправлението върху абиотични фактори естове управлението професор лъчезар андреев водната среда живот върху прощаване неопределеноста на външната среда не винеги нараства с увеличаване на сложността и динамикта и теоретични основи информационното осигуряване системата здравеопазването основи управлението вуарр основи мениджминта основи кърс основи на управлението отражение хипокинезията върху болките гърба