Тест по счетоводство
Тест по счетоводство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  23 май 2013 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
76% от 199 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Съгласно закона за счетоводството счетоводният документ може да бъде:

2

Пасивът е:

3

За активните сметки не е вярно, че:

4

Активът е:

5

Разходите за бъдещи периоди са:

6

Строителна фирма закупува строителни материали на стойност 5 000 лв., които ще заплати в двуседмичен срок. какви изменения ще настъпят в балансовото равенство?

7

Предприятие „Детелина” ООД си построява административна сграда по стопански начин. то ще заприходи сградата в състава на активите си по:

8

Един дълготраен материален актив се третира като амортизируем когато:

9

В кой от елементите на годишния финансов отчет се посочват ДМА на предприятието?

10

Методите за амортизация биват:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство за 4-ти курс
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 40 въпроса по счетоводство, като всеки един от тях има само по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4 курс по дисциплината.
(Труден)
40
74
1
3 мин
20.08.2013
Още тестове по Счетоводство
Тест финансово счетоводство, за 4 курс
изходен тест, 33 въпроса