Тест по финанси на тема: Финансова среда
Тест по финанси върху материала за финансова среда. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  04 юни 2013 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
66% от 22 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В зависимост от критерия 'природа на търгуваните финансови инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

2

На вторичните финансови пазари се търгуват:

3

В зависимост от критерия 'матуритет на финансовите инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

4

На съвършените финансови пазари:

5

Индиректното финансиране на финансовите пазари се реализира с посредничеството на:

6

Компонентите на информационната инфраструктура на финансовия сектор включват:

7

Кредитните регистри осигуряват информация, необходима за функционирането на:

8

Отличителна черта на англосаксонската счетоводна система е обстоятелството, че финансовото счетоводство е ориентирано към осигуряването на информация главно за:

9

Коя от изброените по-долу финансови институции е основен участник в операциите на паричния пазар:

10

Търгуемите инструменти на паричния пазар се отличават с:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по международни финанси
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест за подготовка за изпита по международни финанси. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
17
149
1
10.07.2012
Тест 1 по Финансови инвестиции
изпитен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест номер 1 по Инвестиции за студенти от 3-ти курс за специалност "Финанси", съдържа 14 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
16
1
4 мин
30.09.2016
Тест по теория на финансовото посредничество
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за текущ контрол по дисциплината Теория на финансовото посредничество към ИУ - Варна, 3 курс, зимен семестър, спец. Финанси. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
19
110
1
30.10.2012
Тест по застрахователно дело: актюерство
тематичен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест за проверка по Актюерство - част "Общо застаховане". Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
10
115
1
02.07.2012
Тест 2 по Финансови инвестции
изпитен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест номер 2 по инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност "Финанси". Съдържа 15 въпроса, всеки един от тях има само по един верен отговор.
(Лесен)
15
9
1
4 мин
30.09.2016
Още тестове по Финанси
Тест по бюджет за студенти, за 3 курс
междинен тест, 30 въпроса
Тест по корпоративни финанси, за 3 курс
изпитен тест, 29 въпроса
Тест по международни финанси, за 3 курс
изходен тест, 17 въпроса
Тест по корпоративни финанси, за 3 курс
изходен тест, 17 въпроса