Тест по финанси на тема: Финансова среда
Тест по финанси върху материала за финансова среда. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  04 юни 2013 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
66% от 22 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В зависимост от критерия 'природа на търгуваните финансови инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

2

На вторичните финансови пазари се търгуват:

3

В зависимост от критерия 'матуритет на финансовите инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

4

На съвършените финансови пазари:

5

Индиректното финансиране на финансовите пазари се реализира с посредничеството на:

6

Компонентите на информационната инфраструктура на финансовия сектор включват:

7

Кредитните регистри осигуряват информация, необходима за функционирането на:

8

Отличителна черта на англосаксонската счетоводна система е обстоятелството, че финансовото счетоводство е ориентирано към осигуряването на информация главно за:

9

Коя от изброените по-долу финансови институции е основен участник в операциите на паричния пазар:

10

Търгуемите инструменти на паричния пазар се отличават с:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по теория на финансовото посредничество
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за текущ контрол по дисциплината Теория на финансовото посредничество към ИУ - Варна, 3 курс, зимен семестър, спец. Финанси. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
19
113
2
30.10.2012
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти - предназначен за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
85
1
01.05.2013
Тест 2 по Финансови инвестции
изпитен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест номер 2 по инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност "Финанси". Съдържа 15 въпроса, всеки един от тях има само по един верен отговор.
(Лесен)
15
9
1
4 мин
30.09.2016
Тест по застрахователно дело: актюерство
тематичен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест за проверка по Актюерство - част "Общо застаховане". Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
10
117
1
02.07.2012
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти правен в Стопанска академия Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
96
1
07.06.2013
Още тестове по Финанси
Тест по международни финанси, за 3 курс
тематичен тест, 30 въпроса
Тест по корпоративни финанси, за 3 курс
изпитен тест, 29 въпроса
Тест по финансова дейност, за 3 курс
изпитен тест, 17 въпроса
Тест по данъчно облагане, за 3 курс
изходен тест, 28 въпроса