Тест по финанси на тема: Финансова среда
Тест по финанси върху материала за финансова среда. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  04 юни 2013 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
30% от 20 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В зависимост от критерия 'природа на търгуваните финансови инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

2

На вторичните финансови пазари се търгуват:

3

В зависимост от критерия 'матуритет на финансовите инструменти', финансовите пазари се класифицират на:

4

На съвършените финансови пазари:

5

Индиректното финансиране на финансовите пазари се реализира с посредничеството на:

6

Компонентите на информационната инфраструктура на финансовия сектор включват:

7

Кредитните регистри осигуряват информация, необходима за функционирането на:

8

Отличителна черта на англосаксонската счетоводна система е обстоятелството, че финансовото счетоводство е ориентирано към осигуряването на информация главно за:

9

Коя от изброените по-долу финансови институции е основен участник в операциите на паричния пазар:

10

Търгуемите инструменти на паричния пазар се отличават с:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тест по банково дело. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
180
1
14.03.2013
Още тестове по Финанси
Тест по международни финанси, за 3 курс
изходен тест, 17 въпроса
Тест по данъчно облагане, за 3 курс
изходен тест, 28 въпроса
Тест по корпоративни финанси, за 3 курс
изходен тест, 17 въпроса
Тест по финансова дейност, за 3 курс
изпитен тест, 17 въпроса
Тест по международни финанси, за 3 курс
тематичен тест, 30 въпроса