Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  19 юни 2013 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Педагогическа психология | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
38% от 75 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Атрибуциите са:

2

Рискът от социален мързел нараства при:

3

Училищният тормоз е:

4

Метакогницията е разбирането на човека за:

5

На коя фаза от процеса на творческото мислене протича несъзнателна обработка на информацията:

6

Коя от изброените стратегии за учене е най-ефективна:

7

Кое от следните не спада към особеностите на ефективната обратна връзка:

8

Двата основни източника на влияние, водещо до конформизъм, са:

9

Какво разбираме под референтни групи?

10

Бърнард Уейнър обособява три дименсии на каузалните атрибуции (приписваните причини). Кое от изброените НЕ е сред тях:

Последно решили теста
Потребители с най-висока оценка
Потребители решили този тест решават още...
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
372
1
14.02.2013
Последно прегледали