Тест по капиталово бюджетиране
Тест по капиталово бюджетиране. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  18 юли 2013 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
54% от 26 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Дефиницията на Минцберг за стратегията е:

2

Оптималният капиталов бюджет е този, който:

3

Добавъчен паричен поток е:

4

Изчерпателното описание на основните слабости на недисконтовите методи за оценяване включва:

5

Инвестиционен проект е комбинация от:

6

Посочете метод за оценяване, неспадащ към дисконтовите:

7

Инвестиционна програма е:

8

Амортизационната данъчна защита се изчислява като:

9

Процесът на капиталовото бюджетиране включва:

10

Източници на фирмените парични потоци са:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по финансови деривати
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Изпитни тестове за подготовка, дистанционна форма на обучение, магистратура. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
25
41
2
3 мин
25.07.2013
Още тестове по Мениджмънт
Тест по риск мениджмънт, за 5 курс
изпитен тест, 11 въпроса
Тест по бизнес политика, за 5 курс
изпитен тест, 23 въпроса