Тест по счетоводство за 2-ри курс - класификация на капитала, активите и пасивите
12 тестови въпроси само с по един верен отговор, на тема: "Предмет на счетоводството. Класификация на капитала, активите и пасивите".

Качен на:  19 юли 2013 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
74% от 241 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Счетоводството се осъществява:

2

Счетоводството изучава (отразява):

3

Счетоводството изучава (отразява):

4

Счетоводството изучава (отразява):

5

Под „актив” в счетоводството се разбира:

6

Под „пасив” в счетоводството се разбира:

7

Под „собствен капитал” в счетоводството се разбира:

8

Активите се делят на дълготрайни (дългосрочни) и краткотрайни (краткосрочни) от гледна точка на:

9

От гледна точка на тяхната форма нетекущите активи се делят на:

10

От гледна точка на тяхната форма текущите активи се делят на:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство на тема: Счетоводни сметки
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен да провери знанията по счетоводство за счетоводните сметки. Връзката на сметките със счетоводния баланс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
29
137
3
3 мин
05.09.2013
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 40 въпроса
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 30 въпроса