Тест по макроикономика на тема: Разходи, доходи, производство
Тематичен тест по макроикономика на тема върху материала за - разходи, доходи, производство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  19 юли 2013 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
21% от 77 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Независимите съвкупни разходи:

2

Равновесните съвкупни разходи:

3

Предизвиканите съвкупни разходи се определят по формулата:

4

Какви евентуални промени по отношение на реалния БВП биха настъпили, ако МРС = 0,9 и планираните инвестиции се увеличат с 300 млн?

5

В една икономика потреблението се описва с функция от вида С = 50 + 0,7.У. Брутните инвестиции са 400, правителствените разходи са 350, износът е 40, а вносът е 60. Ако брутният разполагаем доход е 100, определете независимите, предизвиканите и съвкупните планирани разходи.

6

Ако планираните съвкупни разходи са по-ниски от реалния БВП, равновесието ще се възстанови, ако:

7

Кое от изброените показва нарастване на автономните разходи:

8

Когато се увеличава склонността към спестяване:

9

Когато съвкупните разходи за крайни стоки и услуги са по-високи от дохода при равнище на пълна заетост, резултатът е:

10

ВЯРНО или НЕВЯРНО е следното твърдение: „Ако пределната склонност към потребление намалява при равни други условия, разходното равновесие ще се постига на по-високо равнище на дохода на обществото“.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по икономика
тематичен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Тестови въпроси от „Въведение в икономическата теория", „Теория на потребителското поведение" и „Потребителско поведение" (Икономикс).
(Лесен)
20
1,464
1
13.09.2011
Тест по микро и макроикономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за семинарни упражнения по учебната дисциплина Микро- и макроикомомика = Икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
201
1
08.08.2013
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
професионален тест, 28 въпроса