Тест по макроикономика на тема: Разходи, доходи, производство
Тематичен тест по макроикономика на тема върху материала за - разходи, доходи, производство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  19 юли 2013 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
35% от 69 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Независимите съвкупни разходи:

2

Равновесните съвкупни разходи:

3

Предизвиканите съвкупни разходи се определят по формулата:

4

Какви евентуални промени по отношение на реалния БВП биха настъпили, ако МРС = 0,9 и планираните инвестиции се увеличат с 300 млн?

5

В една икономика потреблението се описва с функция от вида С = 50 + 0,7.У. Брутните инвестиции са 400, правителствените разходи са 350, износът е 40, а вносът е 60. Ако брутният разполагаем доход е 100, определете независимите, предизвиканите и съвкупните планирани разходи.

6

Ако планираните съвкупни разходи са по-ниски от реалния БВП, равновесието ще се възстанови, ако:

7

Когато се повишава ценовото равнище: (отбележете НЕВЯРНОТО твърдение)

8

Кое от изброените показва нарастване на автономните разходи:

9

Когато се увеличава склонността към спестяване:

10

Когато съвкупните разходи за крайни стоки и услуги са по-високи от дохода при равнище на пълна заетост, резултатът е:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
85
1
3 мин
07.10.2016
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 30 въпроса
Изпитен тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 28 въпроса
Макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса