Тест по макроикономика на тема: Разходи, доходи, производство
Тематичен тест по макроикономика на тема върху материала за - разходи, доходи, производство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  19 юли 2013 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
15% от 79 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Независимите съвкупни разходи:

2

Равновесните съвкупни разходи:

3

Предизвиканите съвкупни разходи се определят по формулата:

4

Какви евентуални промени по отношение на реалния БВП биха настъпили, ако МРС = 0,9 и планираните инвестиции се увеличат с 300 млн?

5

В една икономика потреблението се описва с функция от вида С = 50 + 0,7.У. Брутните инвестиции са 400, правителствените разходи са 350, износът е 40, а вносът е 60. Ако брутният разполагаем доход е 100, определете независимите, предизвиканите и съвкупните планирани разходи.

6

Ако планираните съвкупни разходи са по-ниски от реалния БВП, равновесието ще се възстанови, ако:

7

Кое от изброените показва нарастване на автономните разходи:

8

Когато се увеличава склонността към спестяване:

9

Когато съвкупните разходи за крайни стоки и услуги са по-високи от дохода при равнище на пълна заетост, резултатът е:

10

ВЯРНО или НЕВЯРНО е следното твърдение: „Ако пределната склонност към потребление намалява при равни други условия, разходното равновесие ще се постига на по-високо равнище на дохода на обществото“.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
142
4
2 мин
07.10.2016
Тест по макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по макроикономика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
215
1
26.06.2013
Изпитен тест по макроикономика
изходен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Един от изпитните тестове по макроикономика на доц. Замфирова в Пловдивския университет. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
28
1,097
2
15.06.2012
Тест по макроикономика на тема: Пари и парична политика
изходен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тест по макроикономика на тема: Пари и парична политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
102
1
10.10.2013
Тест по "Въведение в макроикономиката"
тематичен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тест за проверка знанията на студенти по дисциплината "Въведение в макроикономиката".
(Труден)
15
390
1
13.12.2011
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 18 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса