Тест по макроикономика на тема: Разходи, доходи, производство
Тематичен тест по макроикономика на тема върху материала за - разходи, доходи, производство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  19 юли 2013 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
27% от 73 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Независимите съвкупни разходи:

2

Равновесните съвкупни разходи:

3

Предизвиканите съвкупни разходи се определят по формулата:

4

Какви евентуални промени по отношение на реалния БВП биха настъпили, ако МРС = 0,9 и планираните инвестиции се увеличат с 300 млн?

5

В една икономика потреблението се описва с функция от вида С = 50 + 0,7.У. Брутните инвестиции са 400, правителствените разходи са 350, износът е 40, а вносът е 60. Ако брутният разполагаем доход е 100, определете независимите, предизвиканите и съвкупните планирани разходи.

6

Ако планираните съвкупни разходи са по-ниски от реалния БВП, равновесието ще се възстанови, ако:

7

Кое от изброените показва нарастване на автономните разходи:

8

Когато се увеличава склонността към спестяване:

9

Когато съвкупните разходи за крайни стоки и услуги са по-високи от дохода при равнище на пълна заетост, резултатът е:

10

ВЯРНО или НЕВЯРНО е следното твърдение: „Ако пределната склонност към потребление намалява при равни други условия, разходното равновесие ще се постига на по-високо равнище на дохода на обществото“.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Изпитен тест по макроикономика
изходен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Един от изпитните тестове по макроикономика на доц. Замфирова в Пловдивския университет. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
28
1,078
3
15.06.2012
Тест по макроикономика за 1-ви курс
междинен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Междинен тест по макроикономика за студенти 1-ви курс. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
11
214
1
17.07.2013
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
262
1
28.10.2014
Още тестове по Макроикономика
Изпитен тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 28 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 21 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 16 въпроса
Макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса