Тест по международни финанси
Тест по международни финанси. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  14 август 2013 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
13% от 121 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Плащането в брой срещу изнесена стока ще се отрази в?

2

Европейският валутно-курсов механизъм – ІІ (ERM-II) включва изисквания?

3

Дадена валута се котира на форуърдния пазар с премия когато?

4

Европейската централна банка?

5

Съвременните резервни активи са:

6

Вие придобивате едногодишен актив в долари. Текущият спот курс е 1,25 лв./$, а едногодишният форуърден курс е 1,30лв./$. Преобладаващите очаквания за бъдещия спот курс след една година са около 1,50 лв./$. Ако целта Ви е да се застраховате срещу валутен риск, тогава Вие?

7

Съвременните резервни активи са?

8

Придобиването на ранчо в щата Аризона от български резидент ще се отрази в платежния баланс на България със записване в?

9

При система на паричен съвет валутните резерви могат да се увеличат поради?

10

Очакваният доход от депозитите в местна валута е?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по международни финанси
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест за подготовка за изпита по международни финанси. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
17
149
1
10.07.2012
Още тестове по Финанси
Тест по бюджет за студенти, за 3 курс
междинен тест, 30 въпроса
Тест по финансова дейност, за 3 курс
изпитен тест, 17 въпроса
Тест по международни финанси, за 3 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Тест по финанси, за 3 курс
изпитен тест, 15 въпроса