Тест по икономикс за 1-ви курс - организация на бизнеса
Тестови въпроси по Икономика за студенти 1 курс - Тема "Организация на бизнеса". Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  22 август 2013 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Икономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
47% от 62 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от изброените спада към характерните признаци на предприятието?

2

Коя от изброените характерни черти на предприятието като социално-икономическа система не е вярна?

3

Функцията на ръководене (упавление) на предприятието се изразява в:

4

Към логистичната функция (на поддържане непрекъснатостта на възпроизводствения процес) не спадат:

5

Социо-техническата система на предприятието представлява съвкупност от:

6

Кое от изброените не е елемент на макросредата на функциониране на предприятието?

7

Определянето на предприемача като човек с неопределени доходи, който закупува чужди стоки по известна цена, без да му е известна цената, по която ще продава своите, е дадено от:

8

Към недостатъците на дружествените фирми спадат:

9

Кое от изброените не е предимство на акционерните дружества?

10

Кое от изброените не е недостатък на корпорациите?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
49
1
6 мин
05.10.2016
Още тестове по Икономика
Тест по икономика, за 1 курс
междинен тест, 11 въпроса
Тест по икономикс, за 1 курс
изходен тест, 13 въпроса
Тест по икономическа история, за 1 курс
изпитен тест, 19 въпроса
Тест по икономика за студенти, за 1 курс
тематичен тест, 12 въпроса