Тест по индустриална икономика
Междинен тест за проверка на знанията по индустриална икономика в Икономическия университет - Варна. Въпросите имат само един верен отговор.

Качен на:  03 септември 2013 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Икономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
25% от 46 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Според НКИД понятието ”икономическа дейност” се възприема като:

2

Функционалните икономически науки изучават:

3

Йерархичните равнища на НКИД са:

4

Промишлен отрасъл е:

5

Междуотрасловите връзки по линията на дълготрайните активи са:

6

Първи квадрант на ценовия шахматен баланс отразява:

7

По колони първи и трети квадрант на ценовия шахматен баланс взети заедно дават:

8

Балансовия мадел на Леонтиеф се нарича още:

9

Според характера на потреблението на произвежданата продукция промишлените отрасли са:

10

Икономическото равновесие и производствено-техническото равновесие могат да бъдат разкрити чрез:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по икономика на предприятието 1 част. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
15
1,361
9
12.10.2012
Още тестове по Икономика
Тест по световна икономика, за 2 курс
изпитен тест, 25 въпроса
Тест по стопанска логистика, за 2 курс
изпитен тест, 43 въпроса
Тест по продуктова политика, за 2 курс
изходен тест, 30 въпроса