Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Качен на:  18 септември 2013 от | Въпроси:  39 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Педагогика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
50% от 25 явявания
Средно време за решаване: 8 мин.
За отличен резултат: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Предметът на дизайна са:

2

Думите 'Всяка рисунка сама по себе си е мъртва” са на автора:

3

В графиците на детските градини най–много като часове присъстват:

4

За всяка дете от групата се предвижда:

5

Прекомерно големите училища с над 2000 ученици наричали:

6

Форточките са:

7

Г. Богданов и Н. Гелов са художници,които:

8

Професионалните художници за коригиране на рисунките си и рисуване на нови използват програмата:

9

Художникът – постановчик създава:

10

Средно по колко занятия се отделят на подвижните игри в седмичните програми на детските градини:

Последно решили теста
Още тестове по Педагогика