Тест по изобразително изкуство
Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Тестът съдържа 39 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор.

Качен на:  29 ноември 2013 от | Въпроси:  39 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Изобр. изкуство | Тип:  любознателен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
68% от 5 явявания
Средно време за решаване: 24 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В зависимост от изобразителната задача, учителят може да се намесва в изобразителният процес:

2

Кои са компонентите, които учителят в целия педагогически процес е длъжен да развие у децата?

3

Учителят в целия педагогически процес е длъжен да развие у децата следните компоненти:

4

Посочете грешните отговори.

5

Посочете кое от следните твърдения е вярно.

6

Посочете верни или неверни са следващите твърдения: „По време на уводната беседа, вниманието на децата се насочва към сюжета, към действието, а не толкова към авторовата идея, към настроението и чувствата, които поражда произведението.“

7

Посочете верни или неверни са следващите твърдения: „По време на уводната беседа, вниманието на децата не трябва да бъде насочено към сюжета, към действието, а към основната авторова идея, към настроението и чувствата, които поражда произведението.“

8

Посочете верни или неверни са следващите твърдения: „По време на уводната беседа, вниманието на децата трябва да бъде насочено не толкова към сюжета, към действието, колкото към скритата авторова идея, към едва загатнатите настроение и чувства, които поражда произведението.“

9

Има ли грешно (грешни) твърдение(я) в следните? Отбележете ги. „Чрез целенасочените контакти с произведенията на изобразителното изкуство:

10

Вярно ли е, че чрез целенасочените контакти с произведенията на изобразителното изкуство децата все още не усвояват начални умения за писане и се подготвят за четене?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по изобразително изкуство за 5-ти клас
изходен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 5 клас
Изходен тест за проверка на теоретичните познания по изобразително изкуство за 5-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
12
436
1
20.08.2012