Тест по изобразително изкуство
Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Тестът съдържа 39 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор.

Качен на:  29 ноември 2013 от | Въпроси:  39 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Изобр. изкуство | Тип:  любознателен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
54% от 3 явявания
Средно време за решаване: 24 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В зависимост от изобразителната задача, учителят може да се намесва в изобразителният процес:

2

Колко са факторите според Н.А.Ветлугина, които обуславят методите на косвеното ръководство при самостоятелната художествена дейност на децата?

3

Учителят в целия педагогически процес е длъжен да развие у децата следните компоненти:

4

Посочете кое от следните твърдения е вярно.

5

Трите принципа на асоциацията (сходство, едновременност, контраст) са формулирани от :

6

Посочете грешното твърдение за принципите на асоциацията.

7

Посочете верни или неверни са следващите твърдения: „По време на уводната беседа, вниманието на децата трябва да бъде насочено не толкова към сюжета, към действието, колкото към скритата авторова идея, към едва загатнатите настроение и чувства, които поражда произведението.“

8

Посочете верни или неверни са следващите твърдения: „Асоциативното рисуване не се извършва на базата на тези представи, чието обогатяване се осъществява чрез дейността на другите форми на работа спрямо натурата.“

9

Има ли грешно (грешни) твърдение(я) в следните? Отбележете ги. „Чрез целенасочените контакти с произведенията на изобразителното изкуство:

10

Вярно ли е, че чрез целенасочените контакти с произведенията на изобразителното изкуство децата все още не усвояват начални умения за писане и се подготвят за четене?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по изобразително изкуство
изходен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тест по изобразително изкуство за студенти. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
31
20
1
5 мин
30.07.2013