Тест по физика за 9-ти клас над Електростатика
Тестът съдържа 11 въпроса от раздел Електростатика с решаване на задачи и превръщане на единици. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор.

Качен на:  04 декември 2013 от | Въпроси:  11 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
41% от 327 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя величина се измерва в C?

2

Коя е силовата характеристика на електростатичното поле?

3

Зарядът на електрона е 1,6.10-19 С. Кой от следните заряди не може да има едно тяло?

4

Посочете верния отговор. Елементарен заряд е:

5

Кои от следните кондензатори има най-малък капацитет?

6

Разстоянието между два точкови заряда се намалява 2 пъти, а големината на всеки от зарядите се увеличава 2 пъти. Как ще се измени големината на силата на взаимодействие между зарядите?

7

Коя от следните единици за интензитет на електричното поле e грешна?

8

Кондензатор с капацитет 20 μF е зареден със заряд 2 mC. Колко е напрежението между електродите на кондензатора?

9

Електростатично поле с интензитет 30 V/m действа на точков заряд със сила 9.10-6 N. Каква е големината на точковия заряд?

10

Отрицателен заряд -3q е внесен в точка от електростатично поле с потенциал φ. Колко е потенциалната енергия на заряда, внесен в тази точка на полето?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Физика – 9-ти клас, входно ниво
входен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията и уменията те да се прилагат при решаване на задачи по физика в 9-ти клас на СОУ и 10-ти клас на езикови и математически гимназии и специализирани паралелки. Препоръчително е с него да завърши началния преговор.
(Труден)
12
1,509
1
03.09.2008
Тест по физика за IX клас изходно ниво
изходен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът е съобразен с учебната програма по физика за задължителна подготовка и има за цел да провери знанията на деветокласниците в края на учебната година.
(Труден)
14
317
1
27.09.2011
Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Труден)
10
54
1
06.10.2016
Още тестове по Физика
Тест по физика - 9-ти клас, за 9 клас
изходен тест, 15 въпроса
Физика - раздел електротехника, за 9 клас
изходен тест, 18 въпроса
Тест по физика за 9-ти клас, за 9 клас
изходен тест, 16 въпроса