Тест по химия за 10-ти клас на тема "Дисперсни системи"
Тестът е тематичен върху раздел Дисперсни ситеми, предназначен за ученици от 10-ти клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  11 февруари 2014 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Химия | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 10 клас
Среден резултат:
46% от 142 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Разтварянето на веществата е:

2

Разтворимостта на веществата в даден разтворител при стандартни условия се определя от:

3

С кое от дадените отношения се изразява моларната концентрация на разтворите:

4

Парното налягане на разтворите се повишава при:

5

Какво е понижението на парното налягане на водните разтвори на глицерол и на захар, които имат еднаква концентрация:

6

Даден е 2 моларен разтвор на глюкоза. Кой от получените от него разтвори замръзва при най-ниска температура:

7

Кой от разтворите на дадено вещество кипи при най-висока температура:

8

Осмотичното налягане на водните разтвори на глюкоза и захароза с еднаква моларна концентрация при една и съща температура е:

9

При хидрофилните колоиди взаимодействието между колоидните частици и водата е:

10

Законът на Вант-Хоф за осмотичното налягане на разтворите се изразява с формулата:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест - химия и опазване на околната среда
изходен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Даденият тест е предназначен за изходно ниво по Химия и опазване на околната среда за 10 клас (11 клас на езикови и математически гимназии, профилирани паралелки). Той съдържа 30 въпроса. Към всеки въпрос са дадeни по четири отговора, един от които е верен. Въпросите са съобразени с учебния материал от задължителната подготовка в учебниците, одобрени от МОН.
(Труден)
30
937
1
10.06.2008
Тест по химия
изходен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Примерен тест по химия за проверка знанията на учениците.
(Труден)
10
206
1
21.09.2011
Тест по химия и опазване на околната среда
изходен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Този тест по химия е полезен при самоподготовката на десетокласниците върху учебния материал.
(Труден)
24
99
1
2 мин
22.09.2011
Тест по химия за 10-ти клас
междинен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Тест за скорост на химичните реакции и полимери, пластмаси, химични влакна. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
8
80
1
09.09.2013
Още тестове по Химия
Тест по химия за 10-ти клас, за 10 клас
междинен тест, 8 въпроса
Teст по химия за 10. клас, за 10 клас
междинен тест, 15 въпроса
Тест по химия за 10-ти клас, за 10 клас
изходен тест, 25 въпроса