Тест по химия за 10-ти клас на тема "Дисперсни системи"
Тестът е тематичен върху раздел Дисперсни ситеми, предназначен за ученици от 10-ти клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  11 февруари 2014 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Химия | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 10 клас
Среден резултат:
29% от 126 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Разтварянето на веществата е:

2

Разтворимостта на веществата в даден разтворител при стандартни условия се определя от:

3

С кое от дадените отношения се изразява моларната концентрация на разтворите:

4

Парното налягане на разтворите се повишава при:

5

Какво е понижението на парното налягане на водните разтвори на глицерол и на захар, които имат еднаква концентрация:

6

Даден е 2 моларен разтвор на глюкоза. Кой от получените от него разтвори замръзва при най-ниска температура:

7

Кой от разтворите на дадено вещество кипи при най-висока температура:

8

Осмотичното налягане на водните разтвори на глюкоза и захароза с еднаква моларна концентрация при една и съща температура е:

9

При хидрофилните колоиди взаимодействието между колоидните частици и водата е:

10

Законът на Вант-Хоф за осмотичното налягане на разтворите се изразява с формулата:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по химия за 10-ти клас
междинен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Тест за скорост на химичните реакции и полимери, пластмаси, химични влакна. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
8
71
1
09.09.2013
Още тестове по Химия
Teст по химия за 10. клас, за 10 клас
междинен тест, 15 въпроса
Химия, за 10 клас
входен тест, 21 въпроса
Тест по химия за 10-ти клас, за 10 клас
изходен тест, 25 въпроса