Тест по химия за 10-ти клас на тема "Дисперсни системи"
Тестът е тематичен върху раздел Дисперсни ситеми, предназначен за ученици от 10-ти клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  11 февруари 2014 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Химия | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 10 клас
Среден резултат:
39% от 129 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Разтварянето на веществата е:

2

Разтворимостта на веществата в даден разтворител при стандартни условия се определя от:

3

С кое от дадените отношения се изразява моларната концентрация на разтворите:

4

Парното налягане на разтворите се повишава при:

5

Какво е понижението на парното налягане на водните разтвори на глицерол и на захар, които имат еднаква концентрация:

6

Даден е 2 моларен разтвор на глюкоза. Кой от получените от него разтвори замръзва при най-ниска температура:

7

Кой от разтворите на дадено вещество кипи при най-висока температура:

8

Осмотичното налягане на водните разтвори на глюкоза и захароза с еднаква моларна концентрация при една и съща температура е:

9

При хидрофилните колоиди взаимодействието между колоидните частици и водата е:

10

Законът на Вант-Хоф за осмотичното налягане на разтворите се изразява с формулата:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Обобщителен тест върху Западноевропейска, Руска и Българска възрожденска литература
изходен тест по Литература за Ученици от 10 клас
Тестът е изходен (обобщителен). Предназначен е за ученици, завършващи 10-ти клас. Включва въпроси от западноевропейската, руската и българската възрожденска литература до Хр. Ботев. Въпросите са съобразени с програмата на МОН за задължителна подготовка по учебния предмет.
(Труден)
30
1,259
1
1 мин
11.06.2008
Възрожденска белетристика и драматургия
тематичен тест по Литература за Ученици от 10 клас
Тестът е съобразен с материала по БЕЛ за 10 клас. Въпросите са свързани с характера на възрожденската белетристика и драматургия, с творчеството на Любен Каравелов и Добри войников.
(Лесен)
20
131
1
2 мин
01.06.2009
Начало на Българското възраждане
тематичен тест по Литература за Ученици от 10 клас
Тестът е съобразен с материала по БЕЛ за 10-ти клас. Въпросите са свързани с характера на възрожденската ни литература, с делото на Паисий Хилендарски и значението на „История славянобългарская”, с творбите на Добри Чинтулов и с творбата на Петко Рачев Славейков „Изворът на белоногата”.
(Лесен)
20
887
2
01.06.2009
Тест по химия за 10-ти клас
междинен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Тест за скорост на химичните реакции и полимери, пластмаси, химични влакна. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
8
73
1
09.09.2013
Още тестове по Химия
Teст по химия за 10. клас, за 10 клас
междинен тест, 15 въпроса
Тест по химия за 10-ти клас, за 10 клас
изходен тест, 25 въпроса
Тест по химия за 10-ти клас, за 10 клас
междинен тест, 8 въпроса
Химия, за 10 клас
входен тест, 21 въпроса