Тест по биология и здравно образование за 9-ти клас
Тестът по биология и здравно образование е предназначен за ученици от 9-ти клас. Акцентира на екологични фактори на средата, популации, биоценози и екосистеми. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  13 февруари 2014 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
56% от 279 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Според изискванията си към количеството влага в почвата растенията биват:

2

Ларвите на майските бръмбари живеят и се хранят в почвата дълъг период от време, докато възрастната форма (имагото) обитава въздушно-наземната среда. Поради посочената характеристика можем да считаме че майския бръмбар е:

3

Кое от твърденията е грешно?

4

Коалите са много красиви и приличащи на мечета торбести бозайници, хранещи се само с листата на евкалиптовите дървета. За най-голяма жалост тяхното разпространение се свежда само до Австралия. За коалите е вярно, че: 1.имат висока екологична пластичност; 2.са стенобионти; 3.имат ниска екологична пластичност; 4.са еврибионти?

5

Кои от следните твърдения за популациите НЕ са верни? 1.Демографската структура се дефинира от възрастовия и половия състав.2.Генетичната структура на популациите е важна за всойството на адаптация.3.Географските популации изграждат екологични популации, а съвкупността от тях – елементарна популация.4.Пространствената структура на популацията определя три вида разпределения на индивидите в нея - равномерно, случайно и групово.5.Етологичната структура се определя от поведенческия репертоар и социалната структура на дадената животинска популация.

6

Консорцията е градивна единица на биоценозата, пряко свързана с:

7

Синузиалната консорция включва:

8

Природната зона на тундрата се характеризира с доста сурови условия за живот за организмите – ниски температури, нищожни хранителни ресурси, замръзнала почва и други. Тов а обуславя по-слабо изразената вертикална морфологична структура на тундровата биоценоза. Следователно вертикалната структура може да се каже, че:

9

Говорим за поток на енергията в екосистемата, защото:

10

Биосферата е йерархично изградено единно цяло, включващо всички равнища на организация на живата материя, чиято правилна подредба е:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по биология за ученици от 9-ти клас на тема "Биоценоза"
междинен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тематичен тест по биология за деветокласници, за проверка на знанията върху темата "Биоценоза"
(Лесен)
16
611
1
09.12.2011
Екология на популациите - 1 група
тематичен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът е тематичен и включва въпроси от раздел "Екология на популациите", популация, биоценоза, екосистема. Включва 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
10
333
1
15.05.2015
Екология на популациите - 2 група
тематичен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът е тематичен и включва въпроси от раздел "Екология на популациите", популация, биоценоза, екосистема. Включва 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
10
316
2
15.05.2015
Още тестове по Биология
Тест по биология за 9-ти клас, за 9 клас
междинен тест, 10 въпроса