Тест по счетоводство за студенти от 4-ти курс. Представяне на счетоводната политика и промените в нея.
Представяне на счетоводната политика и промените в нея е тематичен тест упражнение за студенти по счетоводство от 4-ти курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  19 март 2014 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
23% от 41 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
За отличен резултат: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кой определя счетоводната политика в акционерното дружество?

2

В счетоводната политика (частта за материалните запаси) няма да се оповести:

3

В счетоводната политика частта за разходите по заеми няма да се оповести:

4

Кое от следните оповестявания е част от съдържанието на счетоводната политика?

5

Кой от следните начини за определяне на етапа на завършеност на сделка за услуги не може да бъде избран от предприятието:

6

Коя от изброените промени не е промяна в счетоводната политика?

7

Как се отразява доброволната промяна в счетоводната политика, ако е практически приложимо това да стане?

8

От 01.01.2012 предприятие променя прилагания до момента модел на отчитане на сградите от модел на цена на придобиване на модел на преоценка. Към 31.12.2011 балансовата стойност на сградите е 50 000 лв., а справедливата-52 000 лв., корпоративният данък е 10%.Как ще се коригира салдото на резерва от последващи оценки на дълготрайни материални активи в началото на 2012?

9

От 01.01.2012 строително предприятие променя прилагания до момента начин на определяне на процента на завършеност от прегледи на извършената работа на завършеност на натурална част от работата по договора. Към 31.12.2011 са отчетени приходи от строителния договор в размер на 50 000 лв., а ако новият начин е бил използван и през 2011 , приходите щяха да бъдат 52 000 лв.Корпоративният данък е 10%.Как ще се коригира салдото на неразпределената печалба в началото на 2012?

10

Ако предприятие не промени счетоводната си политика в съответствие с разпоредбите на новоприет международен счетоводен стандарт, който е издаден и одобрен, но все още не е в сила, то трябва:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тест по счетоводство. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
201
1
2 мин
23.05.2013
Тест по Управление чрез проекти
тематичен тест по Мениджмънт проекти за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, само с по един верен отговор всеки. Може да послужи за упражнение на студентите от 4-ти курс по специалност "Управление на проекти" както и на всички, заниващи се с менажирането на проекти.
(Лесен)
15
3
1
1 мин
30.09.2016
Още тестове по Счетоводство
Тест по финансови отчети, за 4 курс
изходен тест, 9 въпроса