Тест по счетоводство за студенти от 4-ти курс. Представяне на счетоводната политика и промените в нея.
Представяне на счетоводната политика и промените в нея е тематичен тест упражнение за студенти по счетоводство от 4-ти курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  19 март 2014 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
24% от 34 явявания
Средно време за решаване: 4 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кой определя счетоводната политика в акционерното дружество?

2

В счетоводната политика (частта за материалните запаси) няма да се оповести:

3

В счетоводната политика частта за разходите по заеми няма да се оповести:

4

Кое от следните оповестявания е част от съдържанието на счетоводната политика?

5

Кой от следните начини за определяне на етапа на завършеност на сделка за услуги не може да бъде избран от предприятието:

6

Коя от изброените промени не е промяна в счетоводната политика?

7

Как се отразява доброволната промяна в счетоводната политика, ако е практически приложимо това да стане?

8

От 01.01.2012 предприятие променя прилагания до момента модел на отчитане на сградите от модел на цена на придобиване на модел на преоценка. Към 31.12.2011 балансовата стойност на сградите е 50 000 лв., а справедливата-52 000 лв., корпоративният данък е 10%.Как ще се коригира салдото на резерва от последващи оценки на дълготрайни материални активи в началото на 2012?

9

От 01.01.2012 строително предприятие променя прилагания до момента начин на определяне на процента на завършеност от прегледи на извършената работа на завършеност на натурална част от работата по договора. Към 31.12.2011 са отчетени приходи от строителния договор в размер на 50 000 лв., а ако новият начин е бил използван и през 2011 , приходите щяха да бъдат 52 000 лв.Корпоративният данък е 10%.Как ще се коригира салдото на неразпределената печалба в началото на 2012?

10

Ако предприятие не промени счетоводната си политика в съответствие с разпоредбите на новоприет международен счетоводен стандарт, който е издаден и одобрен, но все още не е в сила, то трябва:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по основи на счетоводството
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 45 въпроса само с по един верен отговор. Подходящ е за подготовка на студенти от 4 курс за изпит по Основи на счетоводството.
(Лесен)
45
110
1
5 мин
11.07.2013
Тест по основи на счетоводството за 4-ти курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи счетоводство в 4-ти курс.
(Лесен)
17
83
1
24.07.2013
Тест по счетоводна политика и финансови отчети
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Концептуална основа и регламентация на финансовите отчети и тяхното представяне. Тестът съдържа въпроси с един верен отговор.
(Труден)
30
66
1
3 мин
31.07.2013
Тест по финансови отчети
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Теоретичната част от изпитен тест по финансови отчети. Към нея има и част, в която се решават конкретни задачи. Всички въпроси от теста имат само един верен отговор.
(Труден)
9
62
1
11.09.2013
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 4 курс
междинен тест, 32 въпроса
Тест финансово счетоводство, за 4 курс
изходен тест, 33 въпроса
Тест по бюджетно счетоводство, за 4 курс
изпитен тест, 18 въпроса