Тест по маркетинг за 3-ти курс
Тестът съдържа 17 въпроса по маркетинг, всичките само с по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс.

Качен на:  29 август 2014 от | Въпроси:  17 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Маркетинг | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
45% от 111 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Вторичните данни са събирани и обработени предварително за:

2

Изготвянето на доклад, е:

3

Действията на купувача се инициират от два вида стимули:

4

Твърденията, че: „Потребителят възприема продукта като съвкуп­ност от свойства, които всъщност се оценяват от него. Оценката на от­делните свойства зависи от възможността им да задоволят вече осъзнатия проблем“, се отнасят за следния етап от процеса за вземане на решение за покупка:

5

..........групи от индивиди, които не придналежат към определена референтна група или среда, но по определени причини биха могли да се присъединят и с поведението си да проявяват аспирации за целта:

6

Пълно сегментираме на пазара означава:

7

Характеристиката: „Те са сравнително големи, евтини и с ниска надценка, с голям обем продажби и на самообслужване“ се отнася за:

8

...........обхваща продажбите чрез пощенска поръчка, телефонен маркетинг, телевизионен маркетинг, чрез компютърна мрежа:

9

Понятието реклама има латински произход „reclama“ и означава:

10

Най-бързо развиващият се елемент на маркетинговите комуникации е:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по маркетинг за студенти от 3-ти курс
изходен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тест по маректингово планиране за студенти от УНСС, 3-ти курс, доц. Младенова. Тестът съдържа 25 въпроса като някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Труден)
25
50
2
4 мин
27.03.2014
Още тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг за 3-ти курс, за 3 курс
междинен тест, 38 въпроса