Тест по макроикономика за 2-ри курс, УНСС - заетост и безработица
Тест по макроикономика, безработица и заетост - УНСС, икономика и бизнес, 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  05 септември 2014 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
50% от 101 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В резултат от мобилността на работната сила се проявява:

2

Посочете кой от посочените отговори не е верен. Факторите, определящи естественото равнище на безработица са:

3

Определете действителния обем на съвкупното производство, ако естественото равнище на безработица е 6%, действителното й равнище е 9,5%, а коефициентът на Оукън е 3:

4

Според Закона на Оукън отклоняването с 1% на действителната безработица от естественото й равнище води до:

5

Според теорията на твърдите работни заплати:

6

Повишаване на лихвения процент, когато валутния курс се покачва е най-вероятно да предизвика повишаване на:

7

Учениците, които напускат училище през пролетта и започват да търсят работа принадлежат на:

8

Кой вид безработица е налице, когато компания за производство на самолетни двигатели бъде затворена и икономиката е в рецесия?

9

Във всяко национално стопанство размерът на безработицата може да се установи според …………

10

Равнището на безработицата в началото на годината е 13%.За една година работната сила се е увеличила с 10%, а безработните с 3%.Да се изчисли равнището на безработица в края на годината.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по основни проблеми на микроикономиката
изходен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Основни проблеми на микроикономиката изходен тест за преговаряне. Въпроси с един верен отговор.
(Труден)
15
141
1
09.01.2012
Тест по микроикономика
изходен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по микроикономика от БСУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
19
30
1
4 мин
05.09.2013
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Тест по макроикономика, за 2 курс
изходен тест, 45 въпроса