Тест по биология над растително царство: Plantae
Тестът съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Обхваща тематичен материал от физиологията на растенията.

Качен на:  08 септември 2014 от | Въпроси:  22 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за: 
Среден резултат:
39% от 13 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Водорасловите размножителни структури нямат............

2

Към васкуларните растения спадат...........

3

Ембриофитите разполагат със следните средства, които им помагат да се заселят на сушата..............

4

Бриофитите се различават от талофитите по това, че..................

5

Бриофитите...................

6

Всички бриофити имат................

7

В краищата на стъблата си плауните имат особени структури, наречени стробили, които образуват струпвания от спорофили. Именно тези структури дават общото название на групата................

8

Плауните имат.................

9

Голосеменни са................

10

Покритосеменни са..........

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по биология на тема: Епидермис на растенията
тематичен тест по Биология за Ученици
Тест по биология върху материала за епидермис на растенията. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
10
26
1
01.03.2012
Тест по биология за ученици от 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Биология за Ученици от 12 клас
Тестът се състои от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Подходящ е за кандидат-студенти, кандидатстващи с биология и здравно образование. Затворените въпроси представляват само първа част от цялостния тест, който включва секции да/не; определения; анализ на схема, таблици, свързване на понятия, отворени въпроси и описания.
(Труден)
25
111
1
2 мин
06.10.2016