Професионална етика и комуникативни умения
Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Качен на:  12 ноември 2014 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Полиция, отбрана, национална сигурност | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
50% от 48 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Речта и езикът са част от:

2

Умеем ли да разговаряме със събеседници? Посочете кои са характеристиките на говора:

3

В какво се изразява наблюдателността?

4

Кои от посочените групи бихте определили като типични грешки, допускани в процеса на общуване?

5

Осъществяването на комуникация без думи – само с помощта на разменяни жестове, гримаси, на различни телесни движения и фигури се определя като:

6

В кои случаи е налице социална дистанция в невербалното общуване?

7

Кои са фазите при личностната дистанция?

8

В коя група са обособени принципите на деловото общуване?

9

Кой стил на поведение в общуването се основава върху прилагането на еднолични решения на ръководителя, без да се допитва до подчинените си?

10

Общуването с равни по длъжност и функции (колеги) и приятели се определя като:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по счетоводство за студенти
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по счетоводство за студенти от СА "Д. A. Ценов".
(Лесен)
10
880
1
23.12.2011
Тест по теория на счетоводството
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Теста е съставен по учебника на Стоян Стоянов и Камелия Савова "Курс по теория на счетоводството". За студенти 1-ви курс - счетоводство и контрол, публични финанси и др. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
20
605
1
21.06.2012