Кандидат-магистърски тест по финанси
Примерни въпроси за кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика” по финанси. Всички въпрои са затворени и изискват един верен отговор.

Качен на:  28 май 2015 от | Въпроси:  21 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Финанси | Тип:  кандидат-студентски | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
62% от 38 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Покупателната сила на парите се определя от:

2

В условията на Паричен съвет (Валутен борд) Централната банка:

3

На паричния пазар се търгуват:

4

Нето оборотен капитал е:

5

Eфектът на финансовия лост (финансовия ливъридж) се предизвиква от:

6

Данъкът върху доходте на ФЛ в България е:

7

Кредитите, отпуснати от предприятия се отразяват в баланса на търговската банка като:

8

Вие искате да инвестирате Вашите пари в ценни книжа с най-малък риск. В какви ЦК ще ги инвестирате?

9

Кои от посочените източници на финансиране има най-ниска цена на финансиране (цена на капитала)?

10

Когато планираните разходи по държавния бюджет превишат прогнозираните приходи, възниква:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
61
3
3 мин
15.11.2016
Тест по счетоводство
междинен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Toва е първи вариант на примерен тест по счетоводство за студенти.
(Труден)
40
668
1
16.09.2011
Основи на счетоводството - тест
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест - основи на счетоводството за студенти от специалностите ИМ - МИП, ИТ, ПА и др. за икономически специалности. Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
9
391
1
15.03.2015
Тест по счетоводство
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Теста е съставен за студенти от 1 курс по счетоводство и контрол, бизнес администрация и публични финанси. По учебника на Снежана Башева. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
21
1,009
1
22.06.2012
Тест по въведение в счетоводството на тема: икономикс
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Въведение в счетоводството. Икономикс. Тестът е подходящ за подготовка преди изпита. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
114
1
28.08.2012
Още тестове по Финанси
Тест по финансов анализ, за 1 курс
тематичен тест, 30 въпроса
Тест по финанси, за 1 курс
междинен тест, 12 въпроса