България от края на VII в. до втората половина на IX век
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците по "История и цивилизация". Всеки въпрос има само един верен отговор.

Качен на:  23 февруари 2016 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  История на България | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 11 клас
Среден резултат:
78% от 41 явявания
Средно време за решаване: 1 мин.
За отличен резултат: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Към коя езикова и етническа общност се причисляват славяните ?

2

Коя от посочените характеристики не отговаря на бита и начина на живот на славяните ?

3

В началото на 30-те години на VII в. вождът на племето оногондури обединява българските племена и поставя основите на голям военно-племенен съюз, известен под името „Стара (Велика) България“. Кое е името на този хан ?

4

Приема се, че българската държава на юг от р. Дунав е създадена през 681 г., защото:

5

Кога и при кой владетел българската държава прави

своето първо териториално разширение ?

6

През коя година е сключен първият българо-византийски търговски договор ?

7

След разгрома на Аварския хаганат в началото на IX в. България установява обща граница на запад с:

8

Кой византийски император разгромяват войските на хан Крум във Върбишкия проход през 811 г. ?

9

С името на кой владетел се свързва провеждането на военно-административна реформа през първата половина на IX в., чиято цел е централизация на държавната власт ?

10

На 29 август 866 г. българското пратеничество в Рим е прието от:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по история - „Българските земи през XV-XVII век“
тематичен тест по История за Ученици от 11 клас
Тестът е подходящ за оценка на знанията на учениците по история и цивилизация.
(Лесен)
20
363
1
12.09.2011
Още тестове по История на България
Тест по история за 11-ти клас, за 11 клас
тематичен тест, 12 въпроса