Тест по География и икономика за 9-ти клас
Методи на географско познание. Картография. Вътрешен строеж на Земята. Екзогенни процеси. 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Тестът е предназначен за ученици от 9-ти клас.

Качен на:  06 октомври 2016 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  География | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
56% от 109 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя от изброените тенденции НЕ е характерна за съвременния етап от развитието на географската наука?

2

При коя от посочените картографски проекции се изпълнява изискването за развноъгълност и следователно се използва за изработването на навигационни карти?

3

Кой от посочените процеси се определя като тектонско движение?

4

Коя от посочените скали е седиментна?

5

Посочете тектонския процес, за който е валидно следното кратко обяснение: Проявява се в зона на раздалечаване на две тектонски плочи – магмата излиза на повърхността и се образуват срединноокеандки хребети с активна вулканска дейност.

6

Ако ендогенните процеси предизвикват образуването на едрите груби структури на нашата планета – морфоструктурите, то какво предизвикват екзогенните процеси?

7

Коя от изброените екзогенни форми не се съгласува с останалите?

8

Основен фактор за проявата на срутища по планинските склонове е:

9

Ерозията е:

10

Кое от изброените образувания е резултат от акумулативната дейност на ледниците?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по природна география за 9-ти клас
състезателен тест по География за Ученици от 9 клас
Тестът е съставен от малко по-сложни въпроси, които биха могли да бъдат решени само от хора, които проявяват задълбочен интерес към географията. Целта е да се научат най-тънките и подробни знания, които биха ни помогнали в подготовката ни за олимпиади и състезания. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
149
2
19.07.2013
Тест по география и икономика за 9-ти клас
тематичен тест по География за Ученици от 9 клас
Тест по география и икономика за 9 клас на тема: Енергийни и минерални ресурси. Водни,климатични,почвени ресурси и биоресурси. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
187
3
28.05.2013
Тест по география и икономика за 9 клас
тематичен тест по География за Ученици от 9 клас
Геосферен строеж на земята, основни географски закономерсности, природни коплекси и зони - тест за ученици от 9 клас с 14 въпроса, само с по един верен отговор.
(Лесен)
14
491
2
19.08.2013
Тест по география на България за 9-ти клас
междинен тест по География за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 11 въпроса от географията на България и е предназначен за ученици от 9-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
165
1
1 мин
21.08.2013
Тест по История и Цивилизация за 9-ти клас. Революционната епоха 1776 – 1815 г.
тематичен тест по История за Ученици от 9 клас
Тестът се състои от 10 тематични въпроса по история и цивилизация за ученици от 9-ти клас "Революционната епоха 1776 – 1815 г.". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
10
300
2
06.02.2014
Още тестове по География
Входно ниво, за 9 клас
входен тест, 25 въпроса
Атмосфера, за 9 клас
междинен тест, 12 въпроса