Тест по Физика и Астрономия за 9-ти клас над Електростатика
Тестът съдържа 10 въпроса от раздел Електростатика - всеки един от тях има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.

Качен на:  06 октомври 2016 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Физика | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
25% от 61 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Две еднакви метални топчета със заряди съответно 9mC и -3mC се намират на разстояние r едно от друго във вакуум. Как ще се промени големината на силата на взаимодействие между тях, ако ги допрем и отново ги раздакечим на същото разстояние?

2

На точков заряд q= 0,04 C действа електрична сила F = 0,08 N.Колко е интензитетът на електростатичното поле в точката, в която се намира зарядът?

3

Електрон навлиза в еднородно електростатично поле,движейки се по посока, обратна на посоката на силовите линии. Под действие на електрична сила електронът ще се:

4

Точков заряд q= 2x10-6 C има електрична потенциална енергия W=4x10-6J Колко е потенциалът на полето в точката, в която се намира зарядът?

5

Точков заряд q1=-2mC, поставен в електрично поле, има потенциална енергия W1=0,2 J.Каква ще бъде електричната потенциална енергия на заряд q2=1mC , поставен в същата точка на полето?

6

Заряд q=100mC се намира в точка с потенциал φ1= -30V. При преместването на заряда в друга точка с потенциал φ2= -20V потенциалната му енергия:

7

Наелектризирано топче се доближава до единия край на метална пръчка, без да я докосва. Пръчката е електронеутрална и е изолирана от околната среда. Кое от следните твърдения е вярно?

8

Интензитетът на електричното поле вътре в проводник, намиращ се във външно еднородно електрично поле с интензитет Е0, е:

9

Интензитетът на електрично поле вътре в диелектрик, намиращ се в еднородно електрично поле с интензитет Е0, е:

10

Плосък въздушен кондензатор е свързан към източник на напрежение. Как ще се промени интензитетът на електричното поле между електродите, ако намалим разстоянието между тях 2 пъти?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по физика за 9-ти клас над Електростатика
тематичен тест по Физика за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 11 въпроса от раздел Електростатика с решаване на задачи и превръщане на единици. Всеки въпрос съдържа само един верен отговор.
(Труден)
11
335
1
04.12.2013
Още тестове по Физика
Физика - раздел електротехника, за 9 клас
изходен тест, 18 въпроса
Тест по физика - 9-ти клас, за 9 клас
изходен тест, 15 въпроса
Тест по физика за 9-ти клас, за 9 клас
изходен тест, 25 въпроса
Физика – 9-ти клас, входно ниво, за 9 клас
входен тест, 12 въпроса