Тест по Биология и здравно образование за 9-ти клас. Равнища на организация на живата материя
Тестът се състои от 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Фокусът е върху "Равнища на организация на живата материя". Да помогне на ученици от 9-ти клас.

Качен на:  07 октомври 2016 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
23% от 89 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Живата материя:

2

За основна биологична система можем да приемем:

3

За поддържането на трите биологични системи – микро системата, мезо системата и макро системата е вярно,че:

4

Различията между организмите намаляват:

5

Функционалната роля на хлоропластите в растителната клетка, в растителния организъм и в биосферата определят глобалния извод, че:

6

Кой от компонентите на макросистемата екваториална и тропична дъждовна гора обхваща най-много индивиди?

7

Молекулите на фосфолипидите и белтъците, изграждащи плазмената мембрана, са съставни части на:

8

Правилната йерархична подредба на компонентите на микро системата е:

9

Правилната йерархична подредба на компонентите на макро системта е:

10

Кои понятия и в каква последователност ще употребите в следния текст? Цитоплазмата,клетъчната мембрана и ядрото се отнасят към..........., докато...........,..........,.........в низходяща последователност изграждат макросистемта.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Биология за 9-ти клас на тема "Клетка. Структура на клетката. Процеси в клетката"
междинен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Междинен тест, чрез който всеки може да провери знанията си от 9-ти клас, относно клетката, структурата ѝ и процесите, извършващи се в нея. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
30
32
5
3 мин
27.04.2017
Биология - изходно ниво
изходен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът е за 9-ти клас на СОУ, училища по изкуствата, спортни училища и 10-ти клас на езикови и математически гимназии и профилирани паралелки. Съдържа въпроси върху основните ядра залегнали в учебната програма на МОН по биология и здравно образование. Годишен преговор, изходно ниво.
(Лесен)
20
3,779
10
25.05.2008
Тест билогия - 9. клас изходно ниво
изходен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът ще Ви предостави възможността да проверите знанията си по биология върху учебния материал за 9. клас. Въпросите са само с по един верен отговор.
(Лесен)
0
978
9
14.07.2011
Тест по български език за 9-ти клас
изходен тест по Български език за Ученици от 9 клас
Предназначен е за ученици в 9-ти клас. Проверка на натрупаните знания през учебната година. Изходно ниво. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
151
1
24.10.2013
Още тестове по Биология
Тест по биология - биоценоза, за 9 клас
тематичен тест, 18 въпроса