Тест по Биология и здравно образование за 9-ти клас. Равнища на организация на живата материя
Тестът се състои от 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Фокусът е върху "Равнища на организация на живата материя". Да помогне на ученици от 9-ти клас.

Качен на:  07 октомври 2016 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
65% от 95 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Живата материя:

2

За основна биологична система можем да приемем:

3

За поддържането на трите биологични системи – микро системата, мезо системата и макро системата е вярно,че:

4

Различията между организмите намаляват:

5

Функционалната роля на хлоропластите в растителната клетка, в растителния организъм и в биосферата определят глобалния извод, че:

6

Кой от компонентите на макросистемата екваториална и тропична дъждовна гора обхваща най-много индивиди?

7

Молекулите на фосфолипидите и белтъците, изграждащи плазмената мембрана, са съставни части на:

8

Правилната йерархична подредба на компонентите на микро системата е:

9

Правилната йерархична подредба на компонентите на макро системта е:

10

Кои понятия и в каква последователност ще употребите в следния текст? Цитоплазмата,клетъчната мембрана и ядрото се отнасят към..........., докато...........,..........,.........в низходяща последователност изграждат макросистемта.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по биология за 9 клас
изпитен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа въпроси върху екология и биохимия по материала за 9 клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
244
2
15.07.2013
Екология на популациите - 1 група
тематичен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът е тематичен и включва въпроси от раздел "Екология на популациите", популация, биоценоза, екосистема. Включва 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
10
295
1
15.05.2015
Екология на популациите - 2 група
тематичен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Тестът е тематичен и включва въпроси от раздел "Екология на популациите", популация, биоценоза, екосистема. Включва 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
10
282
1
15.05.2015
Тест по Биология за 9-ти клас на тема "Клетка. Структура на клетката. Процеси в клетката"
междинен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Междинен тест, чрез който всеки може да провери знанията си от 9-ти клас, относно клетката, структурата ѝ и процесите, извършващи се в нея. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
30
55
1
2 мин
27.04.2017
Още тестове по Биология
Тест по биология за 9-ти клас, за 9 клас
междинен тест, 10 въпроса
Тест по биология за 9-ти клас, за 9 клас
изходен тест, 10 въпроса