Тест по Биология и здравно образование за 9-ти клас. Равнища на организация на живата материя
Тестът се състои от 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Фокусът е върху "Равнища на организация на живата материя". Да помогне на ученици от 9-ти клас.

Качен на:  07 октомври 2016 от | Въпроси:  12 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Биология | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Ученици от 9 клас
Среден резултат:
38% от 140 явявания
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Живата материя:

2

За основна биологична система можем да приемем:

3

Различията между организмите намаляват:

4

Функционалната роля на хлоропластите в растителната клетка, в растителния организъм и в биосферата определят глобалния извод, че:

5

Кой от компонентите на макросистемата екваториална и тропична дъждовна гора обхваща най-много индивиди?

6

Молекулите на фосфолипидите и белтъците, изграждащи плазмената мембрана, са съставни части на:

7

Правилната йерархична подредба на компонентите на микро системата е:

8

Правилната йерархична подредба на компонентите на макро системта е:

9

Кои понятия и в каква последователност ще употребите в следния текст? Цитоплазмата,клетъчната мембрана и ядрото се отнасят към..........., докато...........,..........,.........в низходяща последователност изграждат макросистемта.

10

За разлика от неживата материя,живата материя:1.Осъществява обменни процеси;2.Осъществява процесите на растеж и размножаване;3.Може да отговори на промените на средата чрез дразнимост,адаптация и еволюция;4.Не може да се контролира процесите чрез координиране и регулация.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Биология за 9-ти клас на тема "Клетка. Структура на клетката. Процеси в клетката"
междинен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Междинен тест, чрез който всеки може да провери знанията си от 9-ти клас, относно клетката, структурата ѝ и процесите, извършващи се в нея. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
30
125
3
1 мин
27.04.2017
Още тестове по Биология