Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.

Качен на:  10 октомври 2016 от | Въпроси:  10 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Управление на качеството | Тип:  входен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
65% от 4 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Терминът „качество” е определен ИСО 9000:2015

2

Тоталното управление на качеството изисква участието на:

3

Процесен подход означава съгласно 9001:2015

4

Стандартът е:

5

Международният стандарт ISO 9001:2015 осигурява преди всичко:

6

Вътрешния одит на Системата за управление на качеството е:

7

Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа, трябва да бъде:

8

Вътрешните одити на системата за управление на здравето и безопасноста при работа се организират и провеждат в съответствие със

9

Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа се

10

В международния стандарт ISO 31000:2009 /общи ръководни указания за принципите, осъществяването на управлението на риска/рискът се определя като:

Последно решили теста
Още тестове по Управление на качеството
Управление на качеството, за 2 курс
междинен тест, 27 въпроса