Тест по дизайн за студенти
Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дизайн.

Качен на:  11 октомври 2016 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Ергономия и промишлен дизайн | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
43% от 4 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Думата „дизайн” означава:

2

Съдържанието на промишления продукт определя:

3

Думата „функция” се разбира като:

4

Според предназначението си в потребелнието- изделията се делят на:

5

Под понятието „техническо съвършенство” се разбира:

6

Дизайнът е нов вид творческа, комплексна и..........дейност:

7

Играта е необходимо средство за:

8

Общата дидактическа цел, заложена във всяка игра е:

9

В интериора на училището първостепенно мясо заема:

10

Целите на стенописа в училищната сграда са:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Ергономична и дизайнерска оценка (ЕДО) - тест 1
изпитен тест по Ергономия и промишлен дизайн за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
12
6
1
1 мин
27.05.2015