Тест по дизайн за студенти
Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дизайн.

Качен на:  11 октомври 2016 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Ергономия и промишлен дизайн | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
54% от 1 явявания
Средно време за решаване: 8 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Думата „дизайн” означава:

2

Според предназначението си в потребелнието- изделията се делят на:

3

Под понятието „техническо съвършенство” се разбира:

4

Специфичен критерий за преценяване качеството на промишлените изделия е:

5

Дизайнът е нов вид творческа, комплексна и..........дейност:

6

Играта е необходимо средство за:

7

Общата дидактическа цел, заложена във всяка игра е:

8

Решаваща и обобщаваща характеристика на играчката е:

9

В детската градина се предвиждат помещения за:

10

Модернизационните мерки за санитарно-техническо усъвършенстване на училищната сграда са насочени към

Последно решили теста