Тест по Макроикономика за студенти от 3-ти курс
Тестът се състои от 60 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по Макроикономика в 3-ти курс. Обхваща пълната гама от изучен материал и въпроси по дисциплината.

Качен на:  12 октомври 2016 от | Въпроси:  60 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
44% от 2 явявания
Средно време за решаване: 11 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Макроикономическата наука:

2

Като парична величина съвкупното търсене е равно на :

3

При опростения класически теоретичен модел на макроикономическото равновесие в рамките на краткосрочния период:

4

Възникването на промяна в абсолютния размер на инвестициите, които трябва да се направят през даден период, която е по-голяма от предизвикалата я промяна в абсолютния размер на общия доход (респективно-на фактическия БВП), който трябва да бъде произведен през следващия период се нарича:

5

Икономическият растеж представлява:

6

Кривата на Лоренц показва:

7

Икономическата мобилност означава:

8

От какво се предизвиква „ефекта на изтласкване”:

9

Кое от изброените е мотив за търсене на пари:

10

Предлагането на пари под формата на агрегата МО се осъществява и контролира от:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
20
1
3 мин
19.10.2016
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 3 курс
изпитен тест, 14 въпроса
Тест по макроикономика, за 3 курс
междинен тест, 23 въпроса
Тест по макроикономика, за 3 курс
професионален тест, 51 въпроса