Тест по Еволюция на управлението за студенти от 1-ви курс
Цел на теста: да се познават основните гледни точки и позиции, от които изхожда всяка школа на управлението. Съдържа 24 въпроса, повечето от тях имат по няколко верни отговора.

Качен на:  14 октомври 2016 от | Въпроси:  24 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Основи на управлението | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
39% от 33 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Началото на признаването на управлението се поставя от:

2

Школата за научното управление има за цел:

3

Административната школа има за цел:

4

Коя от следните постановки е свързана с поведенческата школа:

5

Използването на методи и средства на психологията е присъща за:

6

Според

7

Разглеждането на човека, като разумен придатък към машините е типично за:

8

За коя от посочените управленски дейности е неподходящо използването на методите – „изследване на операциите“.

9

Ситуационния подход предполага използването на общо валидни методи и средства при разрешаването на дадена проблемна ситуация:

10

Декомпозирането на явленията, процесите и обектите е техника на:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Мотивация
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Дефинира се съдържанието и значението на мотивацията като функция на управлението, прави се връзка между мотивацията и видовете възнаграждения. Коментират се най-важните теории и модели за мотивацията. Тестът съдържа 24 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
23
48
1
4 мин
27.05.2015
Тест по макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
За студенти от ПУ "Паиси Хилендарски" при гл. ас. Стамболиева. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
730
1
25.09.2012
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
134
1
2 мин
07.10.2016
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
61
1
1 мин
05.10.2016
Тест по стопанско управление за 1-ви курс
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест за изпит по основи на стопанското управление на Н.Бенчева. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
111
1
29.11.2013
Още тестове по Основи на управлението