Тест по Икономика на предприятието за 3-ти курс
Изходен тест - съдържа 14 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти в 3-ти курс, изучаващи Икономика на предприятието.

Качен на:  28 октомври 2016 от | Въпроси:  14 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Икономика на предприятието | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 3 курс
Среден резултат:
33% от 8 явявания
Средно време за решаване: 4 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Посочете грешното твърдение:

2

Посочете грешното твърдение:

3

Посочете вярното твърдение:

4

Когато изискваната норма на възвръщаемост от една инвестиция нарасне, нетната ѝ настояща стойност ще :

5

Кой от следните фактори за един перпетуитет е фиксиран и не може да се променя?

6

Кое от следните твърдения е вярно за облигация с купонен процент 10% и текуща доходност от 7%?

7

Инвестиционен посредник ,,Бромак – 2009’’ притежава двугодишна купонова облигация с номинална стойност 2000 лв. и лихвен процент 30 на сто.Дисконтовият процент е равен на лихвата по едногодишни съкровищни бонове 25%.Настоящата цена на облигацията ще бъде равна на:

8

Кое от следните твърдения не се отнася за НОК:

9

Първоначалната стойност на дълготрайния актив на фирма ,,Родопи’’е 2 млн.лв, ликвидационната стойност – 100 хил.лв, а срокът на експлоатация 5години.Амортизационната норма е:

10

При една и съща бъдеща стойност кое би довело до по-ниска настояща стойност?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Икономика на предприятието за студенти от 3-ти курс
изходен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 15 въпроса като някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
15
2
1
8 мин
21.10.2016
Още тестове по Икономика на предприятието