Тест по Стратегическо управление за студенти от 4-ти курс
Тест за семестриална оценка по Стратегическо управление, 4-ти курс, ВСУ. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  01 ноември 2016 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Стратегическо управление | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
40% от 39 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Стратегия, при която фирмата се конкурира на основата на отличаване на нейните продукти или услуги от този на конкурентите, които за потребителите са особено ценни, се нарича:

2

Посочете вярното твърдение:

3

В коя от следните групи с причини има такава, която не води до промяна в мисията?

4

Стратегическото решение „Да се укрепват и развиват” се отнася за:

5

Нормално движение в матрицата БКГ е:

6

Защитната стратегия е подходяща за организации, които имат следната позиция според методиката на GE:

7

Кой от посочените фактори не е от групата на технологичните фактори, които следва да бъдат оценени при прилагането на PEST анализ?

8

Първата стъпка за реакция при слаби сигнали е:

9

Кое от следните понятия най-точно описва основната и основополагащата причина за съществуването на предприятието?

10

Кое от следните твърдения не може да се възприеме безрезервно?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Стратегическо управление за 4-ти курс, тип "вярно/ невярно"
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест по Стратегическо управление - електронен вариант. Мисия, визия, цели, стратегии, организационна култура, управление, стратегически мениджмънт. На всеки въпрос имате само две опции - вярно или невярно - винаги само едната от които е правилният отговор. Тестът се състои от 31 въпроса, предназначени за студенти от 4-ти курс.
(Лесен)
31
55
1
28.04.2017
Още тестове по Стратегическо управление