Тест по Стратегическо управление за студенти от 4-ти курс
Тест за семестриална оценка по Стратегическо управление, 4-ти курс, ВСУ. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  01 ноември 2016 от | Въпроси:  20 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Стратегическо управление | Тип:  изходен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
50% от 23 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Стратегия, при която фирмата се конкурира на основата на отличаване на нейните продукти или услуги от този на конкурентите, които за потребителите са особено ценни, се нарича:

2

Посочете вярното твърдение:

3

В коя от следните групи с причини има такава, която не води до промяна в мисията?

4

Стратегическото решение „Да се укрепват и развиват” се отнася за:

5

Нормално движение в матрицата БКГ е:

6

Кой от посочените фактори не е от групата на технологичните фактори, които следва да бъдат оценени при прилагането на PEST анализ?

7

Първата стъпка за реакция при слаби сигнали е:

8

Кое от следните понятия най-точно описва основната и основополагащата причина за съществуването на предприятието?

9

Кое от следните твърдения не може да се възприеме безрезервно?

10

Твърдението, че стратегията може да се представи като съвкупност от „5-р” принадлежи на:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Стратегическо управление за 4-ти курс, тип "вярно/ невярно"
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест по Стратегическо управление - електронен вариант. Мисия, визия, цели, стратегии, организационна култура, управление, стратегически мениджмънт. На всеки въпрос имате само две опции - вярно или невярно - винаги само едната от които е правилният отговор. Тестът се състои от 31 въпроса, предназначени за студенти от 4-ти курс.
(Лесен)
31
18
2
2 мин
28.04.2017
Още тестове по Стратегическо управление