Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки
Тестът е по дисциплината "Счетоводство", предназначен за магистри (5-ти курс) специалност - Счетоводство и контрол. Съдържа 32 въпросa за търговията на стоките като всеки въпрос има само по един верен отговор.

Качен на:  24 ноември 2016 от | Въпроси:  32 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
39% от 27 явявания
Средно време за решаване: 4 мин.
За отличен резултат: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Според приложимите счетоводни стандарти стоките се оценяват по:

2

Регистрирано лице вносител на стоки начислява ДДС на основание на:

3

Данъчната основа при внос не включва:

4

Вътреобщностно придобиване не е налице, когато:

5

При продажба на стоки на изплащане признаването на прихода става на:

6

Салдото на сметка 306 Надценки и други корективи, включени в цената на стоките може да бъде:

7

Сметка 3063 Коректив на предадените за преработка стоки при заприходяване на преработените стоки по справедлива стойност има характер на:

8

При консигнационни продажби на стоки, когато търговският представител действа от свое име на за сметка на доверителя са налице:

9

Неинвентарният амбалаж е този, който:

10

Когато клиентът откаже да заплати получените стоки поради неспазване на срока на договора от страна на доставчика, за последния това е основание:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по корпоративно счетоводство
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Тест по корпоративно счетоводство за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
15
75
1
1 мин
02.04.2013
Тест по счетоводство за 5-ти курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 5 курс
Аналитични и балансови сметки, крайно салдо, индивидуален сметкоплан, признаване на разходи, тест от 14 въпроса, някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
90
1
2 мин
24.07.2013
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 5 курс
междинен тест, 26 въпроса