Тест по Счетоводство за студенти от 5-ти курс. Търговия на стоки
Тестът е по дисциплината "Счетоводство", предназначен за магистри (5-ти курс) специалност - Счетоводство и контрол. Съдържа 32 въпросa за търговията на стоките като всеки въпрос има само по един верен отговор.

Качен на:  24 ноември 2016 от | Въпроси:  32 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
34% от 21 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
За отличен резултат: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Според приложимите счетоводни стандарти стоките се оценяват по:

2

Регистрирано лице вносител на стоки начислява ДДС на основание на:

3

Вътреобщностно придобиване не е налице, когато:

4

При продажба на стоки на консигнация приходът се признава, когато:

5

При продажба на стоки на изплащане признаването на прихода става на:

6

Салдото на сметка 306 Надценки и други корективи, включени в цената на стоките може да бъде:

7

Сметка 3063 Коректив на предадените за преработка стоки при заприходяване на преработените стоки по справедлива стойност има характер на:

8

При консигнационни продажби на стоки, когато търговският представител действа от свое име на за сметка на доверителя са налице:

9

Неинвентарният амбалаж е този, който:

10

Когато клиентът откаже да заплати получените стоки поради неспазване на срока на договора от страна на доставчика, за последния това е основание:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по данъчен процес
тематичен тест по Данъчен контрол за Студенти от 5 курс
Обединени са четири в един общ тест за изпит по данъчен процес във Варненски икономически институт. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
56
65
1
10 мин
04.07.2013
Тест по данъчна политика за 5-ти курс
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти от 5 курс
Тест по данъчна полотика за специалност Публични финанси, магистър, при Герчева, ВИНС. Тестът съдържа 44 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
44
8
1
19 мин
27.08.2014
Тест върху Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за 5-ти курс
тематичен тест по Данъчен контрол за Студенти от 5 курс
С решаването на теста ще придобиете знания по отношение: що е данъчен процес, кои са особените данъчни производства, кой събира доказателствата в данъчното производство и т.н. Тестът се състои от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 5-ти курс.
(Лесен)
20
88
1
2 мин
28.08.2014
Още тестове по Счетоводство
Тест по финансово счетоводство, за 5 курс
изходен тест, 21 въпроса
Тест по счетоводство, за 5 курс
междинен тест, 26 въпроса