Тест по Мениджмънт за студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  24 ноември 2016 от | Въпроси:  35 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
8% от 6 явявания
Средно време за решаване: 6 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кой от посочените по-долу фактори не е основна слабост на управлението на българските акционерни дружества

2

За какво конкретно се отнася популярният в корпоративните среди израз “There is no one size fits all” („един размер не става за всички”)?

3

Коя е липсващата дума в текста на Иван Хайджийски?

4

Изследванията върху културните различия между АКМ и ККМ обикновено се свързват с проблема за социалната отговорност на корпорацията. Коя от посочените по-долу дейности не е сред основните й проекции върху политиката на корпорацията?

5

Теорията за представителството позволява да бъдат дефинирани основните конфликти в корпорацията, а именно:

6

Първото българско акционерно дружество „Провидение” се създава в Цариград с управители Петър А. Попов, Илия В.Дюкмеджиев и Я.и П.Карадончови през:

7

Най-старата американска корпорация – The President and Fellows of Harvard College, днес известна повече като Harvard University, е създадена през:

8

Коя от долу посочените по-долу групи емоции не принадлежи на класификацията на Адам Смит?

9

Най-старата некомерсиална корпорация е Орденът на Св.Бенедикт (The Benedictine Order of the Catholic Church), основан през:

10

Коя от описаните по-долу характеристики не е вярна за корпоративната собственост?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
География на България за единния приемен изпит в УНСС, ИУ – Варна, СА – Свищов
кандидат-студентски тест по География за Ученици от 12 клас
Тестът е предназначен за кандидат-студенти. Съставен е според въпросите от Модул 3 – география. Всеки кандидатстудент ще може сам да изчисли броя на постигнатите точки, като знае, че за всеки верен отговор се прибавят по 4 т., а за всеки грешен се отнема по 1 т.
(Труден)
40
5,442
2
09.06.2008
Тест по география на България за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по География за Ученици от 12 клас
Тест по география на България. 20-те въпроса са само с по един верен отговор и са подходящи за подготовка за зрелостен или кандидат-студентски изпит по география.
(Лесен)
20
134
1
2 мин
22.08.2013
Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.
(Лесен)
15
73
1
1 мин
11.10.2013
Мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Ученици от 12 клас
Тестът по мениджмънт за 12 клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
65
1
28.05.2015
Още тестове по Мениджмънт