Тест по Мениджмънт за студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  24 ноември 2016 от | Въпроси:  35 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
11% от 5 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Понятието „Stakeholder”означава:

2

Социална готовност за сдружаване се формира от сложна система от фактори на средата. Кой от долу посочените не е от тях?

3

Кой от посочените по-долу фактори не е сред допълнителните фактори, които влошават стопанската конюнктура след Освобождението:

4

Според англосаксонския модел корпорацията се възприема като:

5

Теорията за представителството позволява да бъдат дефинирани основните конфликти в корпорацията, а именно:

6

Кой от посочените по-долу фактори няма особено важно значение за развитието на българското стопанство след Освобождението

7

Измерването на икономическата свобода се извършва посредством Индекса на световната икономическа свобода (ИСИС), който се съставя ежегодно от Института „Фрейзър” Индексът има следната структура:

8

Кое от долуописаните твърдения не се вписва в основната идея заложена в континенталния корпоративен модел?

9

Насочването на вниманието към опасността от морален конфликт между акционерите и мениджърите на корпорацията от М.Йенсън и У.Меклинг се оказва изключително плодотворна област на последващи научни и практически изследвания, които могат да бъдат дефинирани в три основни направления:

10

Dutch East India Company, колонизираща Индия се създава през:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.
(Лесен)
15
69
1
1 мин
11.10.2013
Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 1 курс
Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
38
1
3 мин
01.11.2013
Teст по мениджмънт I вариант
изходен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката на студентите за предстоящите сесии по счетоводство, където се дават тестови задачи. Включени са само въпросите с избираем отговор.
(Лесен)
30
128
1
29.08.2011
Същност на управлението и организацията
изходен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест върху управлението, което като дейност се реализира в организацията. Съдържа 24 затворени въпроса, които изискват един или повече верни отговора.
(Лесен)
24
72
1
4 мин
12.01.2015
Тест по основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото за студенти от УНСС спец. Право, първи курс. Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
502
1
28.11.2013
Още тестове по Мениджмънт