Тест по Мениджмънт за студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  24 ноември 2016 от | Въпроси:  35 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Мениджмънт | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
11% от 5 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

За какво конкретно се отнася популярният в корпоративните среди израз “There is no one size fits all” („един размер не става за всички”)?

2

Коя е липсващата дума в текста на Иван Хайджийски?

3

Изследванията върху културните различия между АКМ и ККМ обикновено се свързват с проблема за социалната отговорност на корпорацията. Коя от посочените по-долу дейности не е сред основните й проекции върху политиката на корпорацията?

4

Кой от посочените по-долу принципи не е основен принцип на договора между принципала и агента според Milgrom,P.,J.Roberts?

5

Най-старата американска корпорация – The President and Fellows of Harvard College, днес известна повече като Harvard University, е създадена през:

6

Коя от долу посочените по-долу групи емоции не принадлежи на класификацията на Адам Смит?

7

Най-старата некомерсиална корпорация е Орденът на Св.Бенедикт (The Benedictine Order of the Catholic Church), основан през:

8

Коя от описаните по-долу характеристики не е вярна за корпоративната собственост?

9

Теорията за представителството позволява да бъдат дефинирани основните конфликти в корпорацията.Кой от посочените по-долу конфликти не е такъв?

10

Кой от посочените по-долу фактори няма особено важно значение за развитието на българското стопанство след Освобождението

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото за студенти от УНСС спец. Право, първи курс. Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
508
1
28.11.2013
Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс
междинен тест по Стратегическо управление за Студенти от 1 курс
Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
24
38
1
3 мин
01.11.2013
Тест по основи на управлението на тема: Организациите и обкръжаващата среда
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 1 курс
Теста има за цел да провери знанията на студентите по глава: "Организациите и средата, в която функционират" по дисциплината: Основи на управлението. В първата част от въпросите може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е с отговори да и не, които при поискване от преподавателя трябва да аргументирате.
(Лесен)
15
70
1
1 мин
11.10.2013
Същност на управлението и организацията
изходен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест върху управлението, което като дейност се реализира в организацията. Съдържа 24 затворени въпроса, които изискват един или повече верни отговора.
(Лесен)
24
75
1
4 мин
12.01.2015
Teст по мениджмънт I вариант
изходен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката на студентите за предстоящите сесии по счетоводство, където се дават тестови задачи. Включени са само въпросите с избираем отговор.
(Лесен)
30
128
1
29.08.2011
Още тестове по Мениджмънт