Тест по Стратегическо управление за 4-ти курс, тип "вярно/ невярно"
Тест по Стратегическо управление - електронен вариант. Мисия, визия, цели, стратегии, организационна култура, управление, стратегически мениджмънт. На всеки въпрос имате само две опции - вярно или невярно - винаги само едната от които е правилният отговор. Тестът се състои от 31 въпроса, предназначени за студенти от 4-ти курс.

Качен на:  28 април 2017 от | Въпроси:  31 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Стратегическо управление | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
16% от 1 явявания
Средно време за решаване: 2 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

През определен период от време организацията работи за достигането на една цел.

2

“Управлението чрез цели” включва четири етапа: установяване на целите; установяване на средствата за постигане на целите, установяване на стимули при достигане на целите; проверка на изпълнението целите.

3

Определянето на целите е необходимо за цялата организация-от най-високите нива до отделните единица на организацията

4

Стратегията не се променя докато не се реализира напълно

5

Мисията определя базисната причина за съществуването на организацията и легитимира нейната функция в обществото.

6

Принципът на ориентиране към глобалните цели” изисква перспективата на управленските дейности да се определя от мисията на фирмата.

7

"Условията се променят бързо и мениджърите не могат да планират действията си” е един от доводите “против" стратегическия мениджмънт.

8

Изборът ма критериите при прилагането на принципа на субективност зависи от мисията, глобалните цепи и реалната конкретна ситуация.

9

Управлението чрез цели е било приложено за първи път през 60-те години от фирмата "Форд мотър къмпани"

10

Практическата реализация на "принципа на комплексност” на стратегическия мениджмънт осигурява необходимите подготвително работи за изпълнението на поставените цели и задачи.

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Стратегическо управление за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест за семестриална оценка по Стратегическо управление, 4-ти курс, ВСУ. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
13
1
5 мин
01.11.2016
Още тестове по Стратегическо управление