Тест по Мобилни комуникационни радиомрежи за студенти от 4-ти курс
Изпитен тест по дисциплината за Русенски Университет "Ангел Кънчев". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  27 юли 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Комуникационна техника и технологии | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При разпространение на сигнала в макроклетки дълготрайното затихване се дължи на:

2

При разпространение на сигнала в макроклетки краткотрайното затихване се дължи на:

3

Времевата дисперсия /разсейване/ в резултат на многопътното разпространение на сигнала се характеризира с:

4

За моделът на Окумура е вярно че:

5

За моделът на Окумура е вярно че:

6

В GSM-1800 честотното разделяне между uplink и downlink носещите честоти на даден канал е:

7

Физическият радиоканал в цифровата система е:

8

Каква е целта на кодирането на речта в мобилните системи?

9

Стандартът DECT е стандарт за:

10

В коя от системите дължината на вълната е по-голяма:

Още тестове по Комуникационна техника и технологии