Тест по Мобилни комуникационни радиомрежи за студенти от 4-ти курс
Изпитен тест по дисциплината за Русенски Университет "Ангел Кънчев". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  27 юли 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Комуникационна техника и технологии | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При разпространение на сигнала в макроклетки дълготрайното затихване се дължи на:

2

Handover представлява процес за осигуряване на:

3

SАССН е:

4

Скъсената серия (серията за достъп) има продължителност:

5

При приемане на входящо повикване търсенето започва със:

6

BTS може да съдържа:

7

В GSM-1800 честотното разделяне между uplink и downlink носещите честоти на даден канал е:

8

Ако три базови станции са свързани последователно към един BSC съответно чрез 1,2 и 3 честоти, колко PCM времеинтервала са необходими?

9

Коя информация се проверява в EIR?

10

Функционалност за запитване на HLR при маршрутизиране на входящо повикване има в:

Още тестове по Комуникационна техника и технологии