Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.

Качен на:  30 юли 2018 от | Въпроси:  13 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Одитинг | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
46% от 1 явявания
Средно време за решаване: 9 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

При процедурата за определяне състава на одитния комитет като членове на комисията могат да вземат участие? Посочете грешното твърдение.

2

Кой определя броя на членовете на одитния комитет?

3

В какъв срок от получаване на поканата за участие в Одитния комитет кандидатът може да потвърди или да откаже своето членство?

4

Каква е процедурата при предсрочно напускане на външен член на Одитния комитет? Посочете кое твърдение е грешно!

5

Председателят на одитния комитет изготвя годишен доклад за дейността му през предходната година, който представя на ръководителя на организацията, на председателя на колективния орган за управление, ако има такъв, а за общините - на председателя на общинския съвет в срок до?

6

Осъществяват ли финансово управление и контрол вътрешните одитори на дадена организация?

7

Ръководителите на организации разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен изготвят доклад за състояните на системите за финансово управление и контрол, който изпраща:

8

Ефективност е връзката между:

9

Оценката на рисковете в организацията се предхожда от:

10

Одитният план съдържа?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по вътрешен одит за 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Тест по одит за студенти от УНСС - София. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
55
1
5 мин
17.09.2013
Тест по вътрешен контрол и вътрешен одит за 1-ви курс
междинен тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Междинен тест по дисциплината Вътрешен контрол и вътрешен одит. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс.
(Лесен)
25
35
1
8 мин
29.08.2014
Още тестове по Одитинг