Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.

Качен на:  01 август 2018 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Финанси | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
41% от 5 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Валутите на страни, които са членки на МВФ, но с които не може да се кредитират страните от Фонда, са

2

За определяне на реалния ефективен валутен курс не е от значение:

3

Чрез договаряне на форуърден курс инвеститорите не могат:

4

Споразумение между членовете на съюза за споделяне на обща валута и единна парична и валутно-курсова политика е:

5

Ограниченията, които налага валутният борд, са следните:

6

За пълзящия валутен курс е характерно, че:

7

Кой от факторите не влияе върху определянето на Форекс пазара в настоящия му вид?

8

За Форекс пазара не е характерно, че:

9

В предимствата на Форекс пазара (като място за инвеститорски интерес) не попада:

10

Сред дългосрочните детерминанти на Форекс пазара не попада:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Публични финанси. Преки (подоходни) данъци
изпитен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
12
66
1
1 мин
02.05.2015
ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.
изпитен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест включващ 23 въпроса от раздел "Социално и здравно осигуряване". Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Лесен)
23
42
1
1 мин
02.05.2015
Публични финанси - Част 1
изпитен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплина публични финанси, предназначен за студенти 2-ри курс в УНСС, София. Тестът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
15
134
1
23.05.2015
Tест по Финанси за 2-ри курс. Инвестиционни посредници на капиталовите пазари
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест, който съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи Финанси. Фокусът е върху инвестиционните посредници на капиталовите пазари.
(Труден)
15
38
1
1 мин
28.10.2016
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
8
1
3 мин
27.07.2018
Още тестове по Финанси
Тестове по финанси, за 2 курс
междинен тест, 28 въпроса
Финанси, за 2 курс
изпитен тест, 15 въпроса
Тест по финансов мениджмънт, за 2 курс
междинен тест, 10 въпроса