Тест за провеждане на изпит по военни устави
Тест по УВС на ВС на РБ за курсанти и военнослужещи. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  01 август 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Военни науки | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти
Среден резултат:
67% от 1 явявания
Средно време за решаване: 11 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Званието капитан лейтенант е звание от:

2

Кой от началниците е пряк началник на военнослужещия:

3

Кой има право да прави бележки и да изисква спазване на военната дисциплина от военнослужещите:

4

Когато началник (старши) се обръща към военнослужещ, последния е длъжен:

5

Оръжието се раздава от дежурния по рота по заповед на:

6

При настаняването на военнослужещите в спалните помещения се осигурява:

7

В случаите на прекъсване на централното захранване, запалването на дежурното осветление се възлага на:

8

Каските се носят от часовите при температура на въздуха:

9

Дежурният по рота е подчинен на:

10

На длъжностните лица от денонощния наряд по вътрешна служба се осигурява почивка (сън):

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Организация и функциониране на държавната и общинска администрация
тематичен тест по Държавна власт и държавна администрация за Ученици от 10 клас
Тестът съдържа въпроси, свързани с административното право и процес, както и с организацията и функционирането на държавната и общинска администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
12
193
1
1 мин
18.06.2012