Тест за провеждане на изпит по военни устави
Тест по УВС на ВС на РБ за курсанти и военнослужещи. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  01 август 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Военни науки | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Когато началник (старши) се обръща към военнослужещ, последния е длъжен:

2

При пристигане на командира (началника) на подразделението на се командва “мирно” ако:

3

Кой съхранява ключовете от стаята за съхранение на оръжието и пирамидите:

4

Оръжието се раздава от дежурния по рота по заповед на:

5

За получаване на оръжието от военнослужещите при излизане на подразделенията на учение или занятие, в книгата се разписват:

6

При застъпване в караул, оръжието се получава:

7

Дежурният по рота е подчинен на:

8

На длъжностните лица от денонощния наряд по вътрешна служба се осигурява почивка (сън):

9

За всички произшествия в ротата, дневалния по рота докладва на:

10

При пристигане в ротата на дежурния по поделение, командира на ротата и горестоящите началници: