Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"
Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата "Маркетингови комуникации".
Тестът е изготвен от:
преподавател
Качен на:  03 август 2018 | Въпроси:  14 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Маркетинг | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Среден резултат:
50% от 6 явявания
Средно време за решаване: 3 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кое от следните твърдения е вярно:

2

Кое от изброените не е функция на маркетинговите комуникации:

3

Кое от изброените не е елемент от традиционния модел на комуникационния процес?

4

Кога в процеса на разработване на ефективни комуникации се определят комуникационните цели?

5

Към кой модел за йерархия на реакциите са отнасят етапите осведоменост-познание-харесване-предпочитание-убеждение-покупка?

6

Кои от следните примери не се отнасят към неличните комуникационни канали?

7

Кое от изброените не е предимство на рекламата?

8

Кое от следните описания се отнася за същността на понятието рекламно послание?

9

Кое от изброените не е недостатък на личните продажби?

10

Коя от изброените функции не се отнася за връзките с обществеността:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по мениджмънт
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Обобщаващ тест по мениджмънт за студенти, изучаващи дисциплината. Има въпроси на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
25
22
1
5 мин
31.10.2013
Още тестове по Маркетинг
Тест по международен маркетинг, за 4 курс
изпитен тест, 39 въпроса
Тест по маркетинг за 4-ти курс, за 4 курс
изходен тест, 25 въпроса