Тест по Изкуство и възпитание за студенти от 5-ти курс
Настоящият тест има за цел да провери знанията на студентите в настоящият момент. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  03 август 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Култура и изкуство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кои от ръкописите на великите нации според Ръски заслужава доверие:

2

От какво зависи художественото образование?

3

Какво представлява естетическия идеал?

4

Що е изкуство?

5

Кой са видовете синтетични изкуства?

6

Какъв вид изкуство е театъра?

7

Кой е един от факторите за естетическо възпитание на децата?

8

На каква възраст според К.Зийк се оформя истинското художествено възприятие и съпреживяване на детето с героите на произведението?

9

Кой са основните средства за изображение на кукления театър?

10

Процесът на взаимодействие на кукления спектакъл се осъществява чрез психологически подход, в който се очертават 2 линии, кои са те?