Тест по Изкуство и възпитание за студенти от 5-ти курс
Настоящият тест има за цел да провери знанията на студентите в настоящият момент. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  03 август 2018 от | Въпроси:  30 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Култура и изкуство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кои от ръкописите на великите нации според Ръски заслужава доверие:

2

През кой век се извършват сериозни изменения в образованието изразяващи се в преустройството на училището като цялостна система?

3

Колко на брой са подходите към разграничаване на идеята за възпитанието чрез изкуство в педагогиката съобразно поставените цели и задачи?

4

Коя от тези характеристики на педагогическо реформаторство е присъща за XXвек?

5

Кое е най-характерното в реформаторската педагогика:

6

Какъв вид изкуство е театъра?

7

Кой е един от факторите за естетическо възпитание на децата?

8

Кога е най-подходящия период за приобщаване на децата към театъра?

9

Кое от посочените е разновидност на театъра?

10

Какво е психична интеграция?