Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.

Качен на:  07 август 2018 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Финанси | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

В групата на договорно-спестовните институции НЕ се включват:

2

Какво е характерно за договорно-спестовните институции?

3

Животозастраховки в България НЕ могат да се предлагат от:

4

Ако брутният премиен приход е 100 хил. лв., брутният вътрешен продукт е 20000 хил. лв., а населението е 100 хил. души, застрахователното проникване ще е:

5

Застраховка „Злополука” в България може да се предлага от:

6

Застрахователната премия е:

7

По какво си приличат общозастрахователните и животозастрахователните компании?

8

Схемите с дефинирани пенсии излагат своите администратори на:

9

Схемите с дефинирани вноски се прилагат в България за:

10

Как се гарантират спестяванията на клиентите на схемите с дефинирани вноски?

Още тестове по Финанси
Тестове по финанси, за 2 курс
междинен тест, 28 въпроса
Финанси за ВУАРР - Вариант 5, за 2 курс
изходен тест, 11 въпроса
Тест по финанси на фирмата, за 2 курс
изпитен тест, 11 въпроса