Тест по Хотелиерство за 5-ти курс
Държавен изпит по Хотелиерство от месец май, 2012 г. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2018 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Хотелиерство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
53% от 1 явявания
Средно време за решаване: 7 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя от долупосочените характеристики е валидна за хотелиерството?

2

Категоризацията в хотелиерството, включва стандарти и нормативи, които:

3

Хотелиерското търсене като пазарна категория е:

4

Франчайзингът, като форма на договорна интеграция в хотелиерството е в основата на формирането на:

5

Равнището на разходите в хотелиерството и ресторатьорството е качествен икономически показател, който е:

6

Коя от долупосочените характеристики е валидна за хотелиерството?

7

При изгражадане на категорийни системи в хотелиерството, световната организация по туризъм (СОТ) е възприела и препоръчва на хотелиерите:

8

Хотелиерското предлагане като пазарна категория е:

9

Рентабилността в хотелиерството е качествен икономически показател, и един от начините, по който се изчислява е:

10

Хотелиерският продукт, като основна съставна част на туристическия продукт е:

Последно решили теста