Тест по Хотелиерство за 5-ти курс
Държавен изпит по Хотелиерство от месец май, 2012 г. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2018 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Хотелиерство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Среден резултат:
65% от 3 явявания
Средно време за решаване: 9 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя от долупосочените характеристики е валидна за хотелиерството?

2

Хотелиерското търсене като пазарна категория е:

3

Равнището на разходите в хотелиерството и ресторатьорството е качествен икономически показател, който е:

4

При изгражадане на категорийни системи в хотелиерството, световната организация по туризъм (СОТ) е възприела и препоръчва на хотелиерите:

5

Хотелиерското предлагане като пазарна категория е:

6

Рентабилността в хотелиерството е качествен икономически показател, и един от начините, по който се изчислява е:

7

Хотелиерският продукт, като основна съставна част на туристическия продукт е:

8

Парахотелиерството е понятие, което включва:

9

Методът на критичната точка на печалбата, който се използва в хотелиерството е метод, който отчита:

10

Хотелиерските консорциуми са вид хотелиерски вериги, при които:

Последно решили теста