Тест по Хотелиерство за 5-ти курс
Държавен изпит по Хотелиерство от месец май, 2012 г. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2018 от | Въпроси:  15 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Хотелиерство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 5 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Коя от долупосочените характеристики е валидна за хотелиерството?

2

Категоризацията в хотелиерството, включва стандарти и нормативи, които:

3

Хотелиерското търсене като пазарна категория е:

4

Франчайзингът, като форма на договорна интеграция в хотелиерството е в основата на формирането на:

5

Равнището на разходите в хотелиерството и ресторатьорството е качествен икономически показател, който е:

6

Хотелиерският продукт, като основна съставна част на туристическия продукт е:

7

Парахотелиерството е понятие, което включва:

8

Методът на критичната точка на печалбата, който се използва в хотелиерството е метод, който отчита:

9

Хотелиерските консорциуми са вид хотелиерски вериги, при които:

10

Хоспотелите като вид заведения за пребиваване са предназначени за: