Тест по Финанси за 2-ри курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2018 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Финанси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
15% от 3 явявания
Средно време за решаване: 4 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Кривата на Филипс показва,че когато е налице_________безработица, производствените разходи ще се_________и кривата на съвкупното предлагане ще се измества наляво.

2

Ако държавата финансира разходите си чрез емисия на дълг за небанковата публика, паричната база_________и паричното предлагане_________

3

Коя от следните характеристики не е изискване при избора на междинна цел?

4

Да предположим, че първоначално rd=10%, коефициентът на налични пари е 40 %, а коефициентът на свръх резерви е 0, то спад в коефициента на налични пари до 30 %, ще причини_________в паричния мултипликатор при равни други условия

5

Всяко от долуизброените е по принцип цел на паричната политика с изключение на:

6

Кое от долуизброените би довело до увеличаване на паричната база

7

Кейнс допуска, че трансакционният компонент на търсенето на пари зависи главно от:

8

Определете настоящата стойност на вечна рента с купоново плащане от 3 500 лв. при лихвен процент 8.5

9

Според количествената теория за търсенето на пари

10

Кое твърдение е вярно?

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Публични финанси. Бюджет и бюджетна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 9 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
9
50
1
1 мин
02.05.2015
Тест по Основи на финансите за студенти от 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът е междинен и се състои от 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Основи на финансите.
(Труден)
15
81
1
1 мин
18.10.2016
Тест по УЧР за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 30 въпроса по дисциплината УЧР, всеки един от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
30
8
1
10 мин
26.07.2018
Още тестове по Финанси
Финанси за ВУАРР - Вариант 3, за 2 курс
изходен тест, 11 въпроса
Тестове по финанси, за 2 курс
междинен тест, 28 въпроса
Тест по финансов мениджмънт, за 2 курс
междинен тест, 10 въпроса