Тест по Финанси за 2-ри курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.

Качен на:  08 август 2018 от | Въпроси:  16 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Финанси | Тип:  тематичен | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Депозитът на правителството е включен в пасивите на паричния съвет в България:

2

Настоящата стойност на печалба от лотарията,при която се изплаща $50 000 всяка година в продължение на 5 години, като се започне след 1 година, дисконтирани при норма от 9%, е:

3

Ефектът на изтласкване ще бъде по-силен колкото по-близо до вертикална е:

4

Кривата на Филипс показва,че когато е налице_________безработица, производствените разходи ще се_________и кривата на съвкупното предлагане ще се измества наляво.

5

Кейнс допуска, че трансакционният компонент на търсенето на пари зависи главно от:

6

Определете настоящата стойност на вечна рента с купоново плащане от 3 500 лв. при лихвен процент 8.5

7

Според количествената теория за търсенето на пари

8

Кое твърдение е вярно?

9

Кривата AS се измества надясно, когато:

10

Върху паричната база не влияе финансирането на бюджетния дефицит чрез:

Още тестове по Финанси
Финанси за ВУАРР - Вариант 2, за 2 курс
изходен тест, 11 въпроса
Тест по финанси за 2-ри курс, за 2 курс
тематичен тест, 10 въпроса
Тестове по основи на финансите, за 2 курс
изпитен тест, 31 въпроса
Финанси за ВУАРР - Вариант 5, за 2 курс
изходен тест, 11 въпроса
Финанси за ВУАРР - Вариант 4, за 2 курс
изходен тест, 11 въпроса