Тест по Осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
Тестът съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Управление на социалните институции.

Качен на:  13 август 2018 от | Въпроси:  25 | Трудност:  (За отличници)

Предмет:  Управление на социалните институции | Тип:  междинен | Предназначен за:  Студенти от 4 курс
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Предметът на СО включва:

2

При либералния модел:

3

За да фунционира, СО е необходимо:

4

Социалната защита е:

5

За преодоляване на противоречията между труда и капитала е необходимо:

6

Приходо-разходния принцип на СО се налага поради:

7

Принципът на задължителност в СО изисква:

8

За третият етап от развитието на българската осигурителна система е характерно:

9

Социалната политика е:

10

За социалнолибаралния модел е характерно че: