Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  15 август 2018 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Лесен)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
58% от 2 явявания
Средно време за решаване: 8 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

С патентен данък се облага физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, при условие че:

2

При подбора на счетоводни кадри не е от значение:

3

Може ли да се избегне оповестяването на счетоводната политика на нефинансовото предприятие в края на отчетния период, ако потребители на счетоводната информация са конкурентите в бизнеса?

4

Провежданата счетоводна политика по отношение на опазването на околната среда се определя като:

5

Какъв подход може да се прилага при последваща оценка на дълготрайните нематериални активи? 

6

Справката за оповестяване на счетоводната политика трябва да съдържа:

7

В оповестената счетоводна политика на нефинансовото предприятие не се включват:

8

Отклонение от принцип на счетоводната политика, породено от промяна в дейността на предприятието следва:

9

С кой от посочените документи се доказва средносписъчната численост на персонала?

10

Дълготрайните материални активи се оценяват при тяхното закупуване по: 

Последно решили теста
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 40 въпроса
Тест по контролинг, за 2 курс
междинен тест, 34 въпроса
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 30 въпроса
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 40 въпроса