Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  15 август 2018 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
43% от 9 явявания
Средно време за решаване: 5 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Може ли да се избегне оповестяването на счетоводната политика на нефинансовото предприятие в края на отчетния период, ако потребители на счетоводната информация са конкурентите в бизнеса?

2

Провежданата счетоводна политика по отношение на опазването на околната среда се определя като:

3

Данъците са определени като елемент на счетоводната политика в:

4

Пасив по отсрочени данъци се признава за:

5

Какъв подход може да се прилага при последваща оценка на дълготрайните нематериални активи? 

6

Справката за оповестяване на счетоводната политика трябва да съдържа:

7

В оповестената счетоводна политика на нефинансовото предприятие не се включват:

8

Отклонение от принцип на счетоводната политика, породено от промяна в дейността на предприятието следва:

9

С кой от посочените документи се доказва средносписъчната численост на персонала?

10

Дълготрайните материални активи се оценяват при тяхното закупуване по: 

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по УЧР за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 30 въпроса по дисциплината УЧР, всеки един от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
30
8
1
10 мин
26.07.2018
Тест по управление на човешките ресурси за 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа въпроси от първите 5 теми от конспекта по дисциплината Управление на човешките ресурси за студенти 2-ри курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
94
1
1 мин
12.09.2014
Тест по Статистика за студенти от 2-ри курс при доц.Тодор Калоянов
изпитен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Съдържа 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Статистика при доц.Тодор Калоянов във 2-ри курс.
(Труден)
34
6
1
8 мин
26.07.2018
Тест по икономика за 2-ри курс
професионален тест по Икономика за Студенти от 2 курс
В теста се включват въпроси за: теорема на Коуз, местни публични блага, публичен сектор, икономиките от смесен тип, функциите на икономиката и др. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи икономика във 2-ри курс.
(Лесен)
20
27
1
3 мин
29.08.2014
Тест по УЧР за 2-ри курс
тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тест по Управление на човешките ресурси за 2-ри курс: Съдържа 30 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Много лесен)
30
6
1
15 мин
30.08.2018
Още тестове по Счетоводство
Тест по счетоводство, за 2 курс
изходен тест, 30 въпроса
Тест по контролинг, за 2 курс
междинен тест, 34 въпроса