Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  15 август 2018 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Счетоводство | Тип:  професионален | Предназначен за:  Студенти от 2 курс
Среден резултат:
49% от 11 явявания
Средно време за решаване: 4 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Може ли да се избегне оповестяването на счетоводната политика на нефинансовото предприятие в края на отчетния период, ако потребители на счетоводната информация са конкурентите в бизнеса?

2

Данъците са определени като елемент на счетоводната политика в:

3

Пасив по отсрочени данъци се признава за:

4

Какъв подход може да се прилага при последваща оценка на дълготрайните нематериални активи? 

5

Справката за оповестяване на счетоводната политика трябва да съдържа:

6

Активите по отсрочени данъци са вид:

7

В оповестената счетоводна политика на нефинансовото предприятие не се включват:

8

Консолидационната политика е съвкупност от правила и норми за елиминиране на:

9

С кой от посочените документи се доказва средносписъчната численост на персонала?

10

Дълготрайните материални активи се оценяват при тяхното закупуване по: 

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по УЧР за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 30 въпроса по дисциплината УЧР, всеки един от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
30
10
1
10 мин
26.07.2018
Икономически теории
изпитен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът проследява историческото развитие на икономическите теории. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Лесен)
26
536
2
15.10.2014
Тест по счетоводство за 2-ри курс - класификация на капитала, активите и пасивите
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
12 тестови въпроси само с по един верен отговор, на тема: "Предмет на счетоводството. Класификация на капитала, активите и пасивите".
(Лесен)
12
252
2
1 мин
19.07.2013
Тест по управление на човешките ресурси за 2-ри курс
изпитен тест по Управление на човешките ресурси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа въпроси от първите 5 теми от конспекта по дисциплината Управление на човешките ресурси за студенти 2-ри курс. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
99
1
1 мин
12.09.2014
Тест по Статистика за студенти от 2-ри курс при доц.Тодор Калоянов
изпитен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Съдържа 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Статистика при доц.Тодор Калоянов във 2-ри курс.
(Труден)
34
30
1
11 мин
26.07.2018
Още тестове по Счетоводство
Счетоводство за 2-ри курс, за 2 курс
изпитен тест, 40 въпроса