Тест по Макроикономика за 1-ви курс
Изпитен тест по Макроикономика от ПУ Паисий Хилендарски. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Качен на:  24 август 2018 от | Въпроси:  19 | Трудност:  (Труден)

Предмет:  Макроикономика | Тип:  изпитен | Предназначен за:  Студенти от 1 курс
Среден резултат:
34% от 6 явявания
Средно време за решаване: 14 мин.
Препоръчайте решаването на теста на свои приятели във Facebook:
Примерни въпроси от теста:
1

Добавките се състоят от:

2

Кое от посочените е част от разполагаемия личен доход:

3

При изчисляване БНП чрез доходния метод се включват следните компоненти с изключения на:

4

Ако се знае, че номиналния БВП се е увеличил с 20% за даден период от време, а реалния е нараснал с 30%, може да се твърди, че:

5

Каква е величината на реалния БНП, ако номиналния БНП възлиза на 6400 млрд. лева при дефлатор 160:

6

Ако има едновременно увеличение на реалния БНП и равнището на цените, може да се твърди, че:

7

Ако Иван Стоянов е завършил ПУ и активно търси работа, той е:

8

Икономиката е в състояние на „пълна заетост”, ако:

9

Според кенсианците:

10

В активната работна сила не се включват хора от следните категории:

Последно решили теста
Потребители решили този тест решават още...
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
134
1
2 мин
07.10.2016
Тест по микроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Изпитният тест съдържа 11 въпроса по дисциплината микроикономика и е предназначен за студенти от 1-ви курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
11
596
8
15.08.2014
Тест по икономикс
изходен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
В теста въпросите обхващат материала от първата глава от Икономикса. Въведение в икономикса. Предмет, обхват и метод, основни принципи. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
131
1
1 мин
14.10.2013
Тестове по микроикономика
тематичен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Теста е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика на тема: Еластичност на пазарното търсене и пазарното предлагане. Пазарно приспособяване. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
195
1
1 мин
22.10.2013
Тест по микроикономика
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Тест по микроикономика за студенти от първи курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
26
789
2
04.07.2012
Още тестове по Макроикономика
Тест по макроикономика, за 1 курс
професионален тест, 28 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 20 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изходен тест, 30 въпроса
Тест по макроикономика, за 1 курс
изпитен тест, 30 въпроса